jan
31

Svetový deň environmentálnej výchovy

relax mini26. januára sme na vyučovacích hodinách upriamili pozornosť na tému environmentálnej výchovy, ktorá vychováva k ohľaduplnosti k životnému prostrediu a jeho rôznorodosti. Projektovým vyučovaním, sledovaním náučných filmov, či diskusiou sme zvlášť v tento deň viedli žiakov, aby si uvedomili dôležitosť aktívneho prístupu pri riešení aktuálnych klimatických problémov.

jan
30

Ekožiaci v Ekocentre Sosna

elektroodpad miniDeti si občas zaslúžia „zmenu prostredia“. Návšteva nového, „neokukaného“ miesta, nové vnemy, zážitky, alebo inou formou podané informácie, to všetko čaká v Ekocentre SOSNA“.
Pri príležitosti svetového dňa environmentálnej výchovy (26.1.) žiaci 9. ročníka navštívili ekocentrum SOSNA v Družstevnej pri Hornáde, ktoré je jediné svojho druhu na východnom Slovensku. V tento deň čakal na žiakov interaktívny vzdelávací program Klíma sa ťa týka spojený s premietaním filmu Po nás potopa, doplnený exkurziou v klimatickej záhrade spolu s aktivitami a diskusiou. Nezabudnuteľnou sa stala návšteva hobitieho domčeka postaveného z hliny, prírodná sušička, bylinková a dažďová záhrada, či separačné/kompostovacie toalety. Tento ekodeň bol pre nás všetkých zážitkom, nakoľko sme mali možnosť získať informácie, ktoré boli pre nás obohacujúce a všetci sme odchádzali s posolstvom, že Klíma sa nás týka. Ďakujeme Ekocentrum SOSNA!

jan
29

Hlas ŠKD

hlas mini„Hudba je rečou pre tento svet. Hudba, to sú slová vychádzajúce z nášho srdca.“
Piesňou vyjadrujeme lásku, radosť, smútok i žiaľ. Všetky tieto emócie sme mohli prežiť na jubilejnom X. ročníku speváckej súťaže Hlas ŠKD. Záujem detí bol veľmi vysoký a do súťaže sa prihlásilo rekordných 32 súťažiacich. Ich úlohou bolo zaspievať pieseň podľa vlastného výberu. Deti predviedli ľudové aj moderné piesne a porota aj vynikajúce obecenstvo, ktoré potleskom povzbudzovalo všetkých súťažiacich, mali možnosť objavovať a pozorovať mladé talenty. Porota to nemala jednoduché, ale nakoniec predsa len rozhodla.

jan
28

Šaliansky Maťko

salmat logo miniDňa 26.1.2023 sa už tradične v Hornozemplinskej knižnici vo Vranove nad Topľou konal 28.ročník okresnej súťaže Šaliansky Maťko. Súťaž v prednese slovenských povestí je pomerne náročná, čo ale neodradilo naše skvelé recitátorky Ninku Magurovú, Zuzku Magerovú a Noemi Mitrikovú, ktoré našu školu reprezentovali v tomto okresnom kole. Konkurencia bola naozaj veľmi veľká a my sa z dievčat veľmi tešíme, pretože podali naozaj skvelé výkony. 3. miesto získala Noemi Mitriková zo 7.A, ktorá recitovala povesť o chválenkárskom rybárovi Šupinovi žijúcom neďaleko Torysy. Srdečne blahoželáme a prajeme ďalšie krásne úspechy.

jan
26

Šikovníci nám zapriali...

hlas mini

"Všetko dobré v novom roku..."
Vianočné priania a pripravovaná slávnostná akadémia sa na sklonku roka 2022 nemohla uskutočniť kvôli vysokej chorobnosti našich žiakov, tak sme si to vynahradili novoročným posedením a prianím všetkého dobrého v novom roku. Naši nadaní žiaci nám, učiteľom a zamestnancom Dvojky, spestrili novoročné posedenie milým vystúpením. Na úvod krásne ladili hlasy dua Natálky Kvočkovej (IX.C) a Riša Vasilka (IX.B) v sprievode našich šikovných muzikantov, pánov učiteľov M. Boroša a P. Šofranka a na ľudovú nôtu zaspievali speváčky z DFS Cifroško pod vedením p. učiteľky J. Kolesárovej.
Veľmi nás teší, že do nového roka nás pozitívne naladili povzbudivé tóny našich talentov a my sa tak môžeme s chuťou a predsavzatiami pustiť do práce, ktorá nás čaká v novom roku 2023. Držme si palce, nech nás zdravie, úsmev a empatia sprevádza celým rokom.

jan
27

Medzinárodný deň bez internetu

prvacik miniKeby nebola elektrina, nefungoval by ani internet. Už si to dnes nevieme ani prestaviť. Oddýchli by si naše oči, ale aj naša planéta. Prečo? Lebo niektoré druhy elektrárni, ktoré vyrábajú elektrinu, veľmi zaťažujú životné prostredie. Napríklad v tepelnej elektrárni sa elektrina vyrába spaľovaním uhlia. Z komínov takejto elektrárne uniká do ovzdušia akási para- oxid uhličitý, ktorý spôsobuje skleníkový efekt. Pod heslom „Wifi nemáme, tak sa rozprávajme“ si tento deň pripomenuli aj naši žiaci rozhovormi, rôznymi aktivitami v triede, na chodbe, v oddychovej zóne a niektorí navštívili aj knižnicu. Predsa dni môžu byť plné pekných zážitkov a to aj bez internetu.

jan
25

„Koľko rečí vieš, toľkokrát si človekom“

anj olymp logo mini(okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku)
Štvrtok 19. januára 2023 sa v Centre voľného času vo Vranove nad Topľou konalo okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku. Zúčastnilo sa ho 8 základných škôl z nášho okresu. 16 žiakov súťažilo v dvoch kategóriách 1A a 1B. Po absolvovaní náročnej písomnej časti si študenti zmerali sily v ústnej časti, ktorá pozostávala z príbehu podľa obrázka a „role play“.
Našu školu reprezentovali dve žiačky. V kategórii 1A (5. - 7.roč.) to bola Zuzana Jakubčinová (7.C) a v kategórii 1B (8. - 9.roč.) Kristína Korekáčová (9.B). Na krásnom 2. mieste sa umiestnila Zuzka Jakubčinová, ktorú pripravovala Mgr. Michaela Štempáková.