apr
30

Návšteva na Dvojke

tanecPočas nášho skvelého EKO týždňa Dvojky sa v Hornozemplínskej knižnici stretli žiaci 4. A, ktorí už tretí rok aktívne odoberajú časopis Enviráčik, s úspešnou spisovateľkou a riaditeľkou vydavateľstva DAXE Bratislava, pani Danušou Dragulovou-Faktorovou. Všetkých najprv voviedla do sveta literatúry, kníh a časopisov, predstavila svoju tvorbu a odpovedala na zvedavé otázky. Po zaujímavej besede pani spisovateľka navštívila naše EKO učebne - Miniarborétum, Dažďovú záhradu i Lesný chodník. Bola veľmi nadšená a my takisto. Už teraz sa tešíme na ďalšiu spoluprácu a sľúbené stretnutie.

apr
29

Zlatá nedeľa v Raslaviciach

cifrV nedeľu 28. apríla 2024 sa v Raslaviciach konalo krajské kolo celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky hudobného folklóru detí Vidiečanova Habovka. Našu školu a DFS Cifroško reprezentovala v kategórii sólo spev Dianka Krajčovičová a v kategórii spevácke skupiny Dievčenská spevácka skupina DFS Cifroško. V konkurencii najlepších spevákov Prešovského kraja sa nestratili, zaujali divákov i porotu. Dianka aj spevácka skupina si vyspievali zlaté pásmo s návrhom na postup do celoštátneho kola súťaže. Srdečne blahoželáme!
Dievčatá na súťaž pripravovala PaedDr. Jarmila Kolesárová a Mgr. Peter Šofranko.

apr
28

160. ročná Matica slovenská

gesperU mládeže prebúdzať, u dospelých rozvíjať a upevňovať slovenské vlastenectvo je hlavnou úlohou našej kultúrnej inštitúcie, Matice slovenskej (MS), so širokospektrálnou pôsobnosťou v každom kúte Slovenska. Práve v tomto týždni sa jedna z chodieb našej školy zmenila na „galériu“ venovanú 160. výročiu jej založenia. Cieľom výstavy bolo priblížiť výnimočnosť tejto najstaršej národnej, kultúrnej a vedeckej ustanovizne Slovákov založenej v roku 1863.
Okrem výstavy sme na Dvojke hostili predsedu MS, JUDr. Mariána Gešpera, ktorý našich deviatakov obohatil svojimi cennými vedomosťami a štúdiami o štúrovskej generácii a jej odkaze pre súčasnosť. Previedol nás dejinami, zaujímavými pikoškami o štúrovcoch, o ich výrazných osobnostných črtách na pozadí dobových fotografií. Ôsmaci si vypočuli prednášku o histórii a činnosti MS z úst riaditeľa členského ústredia MS v Martine, Mgr. Martina Hajníka.

apr
27

Slávik Slovenska 2024

slavik miniŠkolské kolo súťaže v speve ľudových piesní Slávik Slovenska je za nami. Vo štvrtok 25. 4. 2024 sa opäť po roku našou školou ozýval spev krásnych „slávičích“ hláskov. Svoj spevácky talent predviedli v dvoch súťažných piesňach mladší i starší speváci. Keďže ich výkony boli výborné, porota mala ťažkú prácu, aby vybrala tých najlepších. O víťazoch v jednotlivých kategóriách rozhodla takto:

apr
25

EKO-TÝĎEŇ, 4. deň: ODPAD

robot miniAko tvoriť čo najmenej odpadu? Koľko odpadu je človek schopný za svoj život vytvoriť? Kde tento odpad končí a čo sa s ním deje? Koľko toho ešte naša planéta zvládne?
Aj takéto otázky si kládli žiaci počas štvrtého dňa EKO-TÝŽDŇA na Dvojke, ktorý bol venovaný problematike odpadu. Pripomenuli si, ako separujeme odpad, aké farby majú jednotlivé kontajnery a čo do nich patrí. Vyskúšali si, ako správne triediť odpad. Dozvedeli sa, ako sa odpad recykluje. V EKO-učebni v areáli školy zisťovali čas rozpadu jednotlivých predmetov a látok. A opäť strihali, lepili, kreslili, tvorili, čítali a riešili úlohy s ekologickou tematikou. Ale urobili niečo aj pre svoje okolie. Márne by ste dnes hľadali odpadky v okolí našej školy. Šikovné ruky našich detí sa postarali o to, aby sme žili v čistom prostredí a cítili sa tu dobre.

apr
26

EKO-TÝŽDEŇ, 5. deň: Zem, ľudia vs. príroda

vcela miniKaždý z nás pozná prirovnanie usilovný ako včielka. Okrem iných aktivít bol posledný deň EKO týždňa na Dvojke venovaný hlavne tomuto malému, bzučivému hmyzu. Pásikavé robotnice opeľujú mnoho druhov plodín, ktoré sú potravou pre ľudí. Včielky odjakživa kraľujú zoznamu najdôležitejších živočíchov sveta a sú tmelom, ktorý drží prírodu pohromade. Mnoho zaujímavosti o ich živote sa žiaci dozvedeli na besede s pani vychovávateľkou Martinou Holpovou. Získali informácie o tom, ako si včielky v úli delia prácu, ako stavajú plasty, ako sa rozmnožujú, zbierajú nektár, produkujú med, strážia úľ, starajú o larvy, ..., Poznávali prácu včelárov, mali možnosť vidieť včelie produkty, ...ochutnali aj sladký medík.
Chráňme prírodu, ktorej súčasťou sú aj včielky, lebo bez ich opeľovania by bol ohrozený aj život človeka.

apr
25

Zem – pôda – voda

zladiera mini(Ekodeň šiestakov)
Pri príležitosti EKOtýždňa sa žiaci 6. ročníka so svojimi triednymi učiteľmi vybrali objavovať tajomné zákutia našej ZEME, kde VODA zohrala hlavnú rolu. Jaskyňa Zlá Diera nie je klasickou jaskyňou, pretože žiaci objavovali podzemie ako skutoční jaskyniari s prilbou na hlave, karbidkou alebo vlastnou baterkou. Tí najodvážnejší bádatelia prešli aj špeciálnou trasou cez veľmi úzke jaskynné priestory a nebáli sa ani netopierov, ktorí tu zimovali. V tento príjemný deň sme si vypočuli nielen zvuky prírody, ale aj tóny gitary od správcu jaskyne Rudolfa Košča. Ďakujeme!