nov
18

Víťazstvo v stolnom tenise žiakov

pingpong miniV stredu 16. novembra 2022 sa v stolnotenisovej hale vo Vranove nad Topľou uskutočnilo Okresné kolo v stolnom tenise aj za účasti našich žiakov.
Po víťazstvách nad ZŠ Juh, ZŠ Vyšný Žipov a ZŠ Sačurov zhodne 3:0 sa prebojovali do semifinále, v ktorom si poradili so žiakmi zo ZŠ Tovarné.
Vo finále nastúpili opäť proti žiakom zo ZŠ Juh. Vo vyrovnanom priebehu súťaže nakoniec zvíťazili a vyhrali 3:1 na zápasy.
O víťazstvo v turnaji sa zaslúžili žiaci Adrián Lešňanský, Matej Lešňanský, Boris Lešňanský, všetci traja z IX.B a Michal Zajac z IX.C
Srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov na krajskom kole.

  • IMG_20221116_134138
  • IMG_20221116_134153
  • IMG_20221116_134250

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI