dec
01

Keď je snaha odmenená úspechom...

pinochio2Prednedávnom sa naši žiaci - ruštinári aktívne zapojili do 19. ročníka akcie Detský film v škole 2022. Po premietnutí rozprávky Zlatý kľúčik alebo dobrodružstvá Buratino, po zábavných hrách, hlavolamoch a úlohách nasledovala tvorivá dielňa, počas ktorej vzniklo veľa zaujímavých kresieb. Bolo veľmi ťažké objektívne vybrať tie najkrajšie, ktoré sme poslali do súťaže. Konkurencia bola veľká, keďže porota vyberala z 277 prác z 25 základných a stredných škôl.
Výsledok nás veľmi milo prekvapil, no hlavne potešil, pretože Laura Mandulová z 9.C a Vanda Klimešová z 8.B sa so svojimi prácami umiestnili v súťaži na 1. mieste. Ďalšie dievčatá Lívia Madarová a Ema Gdovcová (obe z 8.B) si vyslúžili čestné uznanie.


Víťazkám blahoželáme a všetkým zúčastneným ďakujeme za reprezentáciu.

  • IMG_20221130_103401
  • IMG_20221130_103505
  • IMG_20221130_103731

 

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI