dec
03

Stali sme sa spoluautormi Kroniky slovenčiny!

ksjlPri príležitosti 30. výročia vzniku Slovenskej republiky bola vyhlásená projektová súťaž Kronika slovenčiny. Táto súťaž má medzipredmetový charakter a spája v sebe slovenčinu, cudzie jazyky a výtvarnú výchovu. Úlohou žiakov bolo spolupracovať ako tím pri výrobe troch listov do Kroniky slovenčiny. Podstatou bolo, aby si družstvo vybralo miesto vo svojom okolí, ku ktorému sa viaže nejaký príbeh, legenda, či povesť. Toto miesto mali členovia tímu spoločne navštíviť, vytvoriť príbeh a následne zhrnúť hlavnú myšlienku aj vo vybranom cudzom jazyku. Príbeh bolo treba dotvoriť aj zaujímavou ilustráciou, či ornamentmi.

Našu školu v súťaži reprezentovali dva tímy:
Tím Jednotky z Dvojky, pod vedením pani učiteľky PhDr. Drahoslavy Ondejkovej, v zložení Stela Saladiaková, Richard Vasilko, Natália Keblešová, Sofia Michalčová, Laura Šuličová, Sofia Poldruhá, Michaela Ivanová a Ivana Mihalčinová pracoval na príbehu z obdobia roľníckeho „cholerového“ povstania. Príbeh dostal názov Východniarska rebélia.
Tím pani učiteľky Mgr. Anny Juskovej „Dvojkarske kvitky“ – Alexandra Gajdošová, Alexandra Dopiráková a Sofia Duhoňová súťažil s povesťou Legenda o čiernom žrebcovi, ktorá je spätá s hradom Čičva.
Veľmi nás potešila správa, že oba naše projekty boli porotou vybrané a budú súčasťou vydanej Kroniky slovenčiny, ktorej krst sa uskutoční v januári 2023.
Naši žiaci opäť ukázali, že vedomosti a talent vedia prepájať a dokážu spolupracovať ako tím.

  • Kronika 1
  • Kronika2
  • Kronika3
  • Kronika4
  • Kronika5
  • strana 1
  • strana 2
  • strana 5

 

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI