dec
05

Domčeky pre vtáčiky...

vtacia budka mini2„Neboj sa ty vtáčatko,
každé dobré dieťatko
postará sa o teba...“
V našom ŠKD sú samé dobré deti, ktoré sa rozhodli pred nastávajúcou zimou postaviť vtáčikom vtáčie domčeky. V zime sú naši operení kamaráti vystavení veľkému riziku, a preto je dôležité starať sa o nich. Pestrá vtáčia zostava potrebuje rovnako pestrý jedálniček. Čím menší zobáčik, tým menšie semienka. A platí to aj opačne. Základom je však, aby sme vyberali výdatné krmivo s bohatým zastúpením kvalitných tukov. Tuk je pre vtáčiky dôležitým zdrojom energie. Dokážu si tak lepšie udržať vlastné tukové zásoby, vďaka čomu lepšie odolávajú mrazom. Veľký úspech majú v kŕmidle predovšetkým:
rôzne druhy olejnatých semien – favoritom sú slnečnicové a repkové semená, pochutia aj na maku a ľane
obilniny – proso, pšenica, kukurica
orechy – podrvené vlašské a lieskové orechy
ovocie a zelenina – jablká, hrušky, jarabina, mrkva
loj – vyberajme však iba nesolený hovädzí alebo bravčový loj
Staré pečivo je pre zažívanie vtákov veľkou hrozbou!

 • VD_0_2
 • VD_1
 • VD_I.A_1
 • VD_I.A_2
 • VD_I.A_3
 • VD_I.B_1
 • VD_I.B_2
 • VD_I.B_3
 • VD_I.B_4
 • VD_I.C_1
 • VD_I.C_2
 • VD_I.C_3
 • VD_I.C_4
 • VD_I.D_1
 • VD_I.D_2
 • VD_I.D_3
 • VD_II.A_1
 • VD_II.A_2
 • VD_II.A_3
 • VD_II.B_1
 • VD_II.B_2
 • VD_II.B_3
 • VD_II.C_1
 • VD_II.C_2
 • VD_II.C_3
 • VD_II.C_4
 • VD_II.C_5
 • VD_II.D_2
 • VD_II.D_4
 • VD_III.A_1
 • VD_III.A_2
 • VD_III.A_3
 • VD_III.C_1
 • VD_III.C_2
 • VD_III.C_3
 • VD_III.C_4
 • VD_III.C_5
 • VD_III.D_1
 • VD_III.D_2
 • VD_III.D_3
 • VD_III.D_4
 • VD_IV.B_1
 • VD_IV.B_2
 • VD_IV.B_3
 • VD_IV.B_4

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI