dec
13

Vjanočne Vichodňarske Rozpravočki

vianoce miniAk chcete vedieť, ako chutí vianočný perník s "D" v strede, ako sa cíti vianočný kapor vo vani 24. decembra ráno, ako vyzerajú Vianoce v pekle, prípadne, čo všetko musí prežiť vianočný anjel, keď príde na Zem príliš skoro napríklad 8. decembra v Hornozemplínskej knižnici zaujímavo prečítal deťom režisér, dramatik divadla KĽUD Kladzany a autor Vjanočnich Vichodňarskich Rozpravočok Jozef Jenčo, ktorý vtiahol deti IV.C do príbehu rozprávok trochu inak, v zemplínskom nárečí. Rozprávky plné vtipu, hravosti a vianočnej atmosféry spolu s autorom deťom predviedli aj členovia divadla KĽUD. Deti si rozviazali jazýčky v čítaní zaujímavých viet v podobe darčekov pod vianočným stromčekom – bľašanky v mechu, garadiče do neba, fungeľ novy blajvas...

  • Image
  • Image[1]
  • Image[2]
  • Image[3]

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI