máj
03

EKO-týždeň na Dvojke

pv miniVoda, pôda, vzduch, odpad, príroda a ľudia – toto boli témy posledného aprílového týždňa na Dvojke, ktorý sa niesol v duchu enviro – aktivít. Počas vzdelávacích činnosti v triede, ale aj vonku, si žiaci osvojovali a utvrdzovali poznatky o živej a neživej prírode, vode, pôde, ovzduší i odpade. Vnímali vodu a vzduch ako základ života nielen ľudí, ale i celej prírody, dôležitosť pôdy pre človeka, recykláciu odpadu ako nevyhnutnú činnosť dnešnej doby. Týmto EKO-týždňom urobili žiaci našej planéte, ale aj sebe veľkú radosť a určite v tom budú aj naďalej pokračovať.

 • 20230424_081620
 • 20230424_100056
 • 20230424_101053
 • 20230424_110957
 • 20230424_111047
 • 20230424_111504
 • 20230424_113151
 • 20230425_080503
 • 20230425_080508
 • 20230425_080748
 • 20230425_083444
 • 20230425_112719
 • 20230425_114130
 • 20230428_090429
 • 20230428_103304
 • 20230428_103436
 • 20230428_103516
 • 20230428_103603
 • 20230428_104407
 • 20230428_104858
 • 20230428_105152
 • 20230428_105200
 • 20230428_105202
 • 20230428_105207
 • 20230428_105436
 • 20230428_105754
 • 20230428_111545
 • Deň_Zeme_II.A
 • Eko_týždeň_II.A
 • Eko_týždeň_II.A_2
 • Eko_týždeň_II.A_3
 • Eko_týždeň_pondelok_II.A
 • Eko_týždeň_utorok_II.A 2 (1)
 • Eko_týždeň_utorok_II.A 2 (2)
 • IMG-20230426-WA0001
 • IMG-20230428-WA0000
 • IMG-20230428-WA0001
 • IMG_20230424_084255
 • IMG_20230424_120107
 • IMG_20230425_113349
 • IMG_20230426_091732
 • IMG_20230426_113158
 • IMG_20230427_121959
 • IMG_20230428_111433
 • IMG_20230428_111721 (1)
 • IMG_20230428_115620
 • IMG_20230430_150542
 • IMG_5742
 • IMG_5747
 • IMG_5749
 • IMG_5758
 • Image
 • Image[1]
 • Image[2]
 • Image[3]
 • Image[4]
 • received_1300425033843143
 • received_3074253712870282
 • thumbnail_IMG_20230421_123420

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI