máj
04

Eko-týždeň na Dvojke - 2. stupeň

elektroodpad miniPosledný aprílový týždeň sa žiaci Dvojky okrem bežných školských povinností venovali aktivitám súvisiacim s ochranou životného prostredia. Hlbšie si uvedomovali potrebu chrániť ho, snažili sa eliminovať odpad na minimum, pomáhali vyčistiť okolie, navštívili jaskyňu, mestský smog vymenili za čerstvý vzduch a mnoho iných, veď posúďte, akí sú uvedomelí a šikovní.
200 ton z lesa von!
Ôsmaci prispeli pri príležitosti Svetového dňa Zeme k minimalizovaniu odpadu v prírode. Okrem toho, že v tento deň prijali výzvu nevytvoriť žiaden odpad, zapojili sa do projektu 200 ton z lesa von a vyčistili okolie Jabloňového sadu nad Vranovom. Za 2 hodiny nazbierali spolu až 163,6 kg rôzneho odpadu.

Nezaháľali však ani najmenší spolužiaci prvého stupňa, ktorí v okolí Dubníka a svojich domovov vyzbierali 10 kg odpadu.
Zlá diera
Šiestaci navštívili jedinú sprístupnenú jaskyňu v Prešovskom okrese pri obci Lipovce. O tom, že Zlá diera vôbec nie je zlá sa presvedčili jej návštevou. Mali možnosť zažiť podzemné dobrodružstvo ako skutoční jaskyniari, nechať sa očariť okolím jaskyne Zlá Diera a uvedomiť si dôležitosť životného prostredia pre človeka.
Nemôžem dýchať...
Interaktívnym spôsobom a zaujímavými aktivitami sa deviataci v rámci eko-týždňa presvedčili, že každodennými rozhodnutiami, naším životným štýlom a spoločnou snahou môžeme prispieť k zdravšiemu ovzdušiu a lepšiemu životnému prostrediu. Vedeli ste, že dlhodobé vystavenie vplyvu znečisťujúcich látok vedie k závažným zdravotným následkom? Slovensko patrí k členským štátom EÚ, ktoré čelia problémom s kvalitou ovzdušia, čo má výrazne negatívny vplyv na zdravie ľudí a životné prostredie. Aktivita sa konala v rámci projektu LIFE IP - Zlepšenie kvality ovzdušia, ktorý podporila Európska únia v rámci programu LIFE.

 • 341548677_1539220259899869_7882931038148009395_n
 • 342254891_620676176253041_7331665197812260699_n
 • 342733478_3256848601274086_1587593298276629817_n
 • IMG_20230424_113509
 • IMG_20230424_120509
 • IMG_20230424_120559
 • IMG_20230424_121223
 • IMG_20230424_121258
 • IMG_20230424_121636
 • IMG_20230425_093706
 • IMG_20230425_095139
 • IMG_20230425_095535
 • IMG_20230425_100929
 • IMG_20230425_113452
 • IMG_20230425_114049
 • IMG_20230427_084538
 • IMG_20230427_084559
 • IMG_20230427_085925
 • IMG_20230427_093202
 • IMG_20230427_094721
 • thumbnail_IMG_20230425_115439

 

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI