máj
06

McDonald´s Cup 2022/2023

lopta-futbalTohtoročné Majstrovstvá Slovenska v minifutbale žiakov a žiačok 1. stupňa základných škôl – okresné kolo - sa uskutočnilo 26. apríla.
V hale PKO pri ZŠ Lúčna približne 120 hráčov a hráčok z 12 škôl súperili o prvenstvo v troch skupinách. Naša desiatka šampiónov (Matúš Hreha 3.B, Daniel Petro 3.C, Filip Trecák 4.B, Sandra Kočišová 4.C, Šarlota Niská 4.A, Pavol Demčák 4.D, Erik Balog 4.D, Adrián Harvan 4.D, Gabriel Vagaský 4.C a Zdenko Janok 4.D) potvrdila svoje kvality a vyhrala skupinu pred ZŠ Sačurov, ZŠ Kukučínova a ZŠ Soľ.
Finálová trojica sa po roku zopakovala – ZŠ Sídlisko II, ZŠ Hanušovce a ZŠ Lúčna. Úspech našich šampiónov sa nezopakoval, avšak sa o jednu priečku vylepšil. Po jasnom víťazstve nad ZŠ Hanušovce, sme našli premožiteľa až v samotnom závere turnaja a obsadili sme 2. miesto – najlepšie možné v podmienkach základných škôl nášho okresu. Blahoželáme, šampióni!

  • IMG_20230426_110405
  • IMG_20230426_132647
  • IMG_20230426_133032

 

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI