máj
07

Slávik Slovenska 2023

slavik miniSlávik Slovenska je celoštátna súťaž v interpretácii slovenskej ľudovej piesne, ktorá si za 31 rokov svojej existencie získala množstvo priaznivcov, umožnila mnohým generáciám detí spoznávať prostredníctvom ľudovej piesne slovenskú ľudovú kultúru, či naštartovala kariéru niektorých známych spevákov.
Aj v našej škole sa 4. mája 2023 uskutočnilo školské kolo tejto milej súťaže. 26 slávičích hláskov ukázalo svoj talent a zabojovalo o prvenstvo a postup do okresného kola súťaže. Porota ocenila týchto žiakov:


I. kategória (1. – 3. ročník)
1. Diana Krajčovičová, III. C
2. Tamara Hermanovská, III. C
3. Pavol Zajíc, II. D a Iveta Tabaková, III. A
Čestné uznanie: Félix Majerník, I. C

II. kategória (4. – 6. ročník)

1. Beáta Dudová, VI. C
2. Katarína Venglovičová, V. B
3. Alexandra Mačejovská, V. C a Alžbeta Anderková, IV. D
Čestné uznanie: Martin Petrík, VI. D

III. kategória (7. – 9. ročník)

1. Boris Ťasko, VII. C
2. Elizabeth Čurilová, VII. A
3. Jakub Ballek, VII. C
Čestné uznanie: Soňa Hermanovská, VIII. A

Víťazi jednotlivých kategórií budú našu školu reprezentovať v okresnom kole súťaže.
Dianka, Beátka a Boris, držíme palce!

 • IMG_01
 • IMG_02
 • IMG_03
 • IMG_04
 • IMG_05
 • IMG_06
 • IMG_07
 • IMG_08
 • IMG_09
 • IMG_10
 • IMG_11
 • IMG_12
 • IMG_13
 • IMG_14
 • IMG_15
 • IMG_16
 • IMG_17
 • IMG_18
 • IMG_20
 • IMG_21
 • IMG_22
 • IMG_23
 • IMG_24
 • IMG_25
 • IMG_26
 • IMG_27
 • IMG_28
 • IMG_29
 • IMG_30
 • IMG_31 (2)
 • IMG_31
 • IMG_32
 • IMG_33
 • IMG_34
 • IMG_35 (2)
 • IMG_35

 

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI