Výberové konanie

máj
14

Okresné kolo v Midicoolvolejbale žiakov a žiačok

lopty miniNa prelome apríla a mája sa žiaci našej školy zúčastnili okresného kola v midicoolvolejbale žiakov a žiačok základných škôl.
Chlapci tento rok naberali skúsenosti a aj napriek prehrám proti ZŠ Juh 0:2 a ZŠ Lúčna 0:2 podali sympatický výkon a skončili na 3. mieste.

 


Zostava našich žiakov:
1.Tomáš Miľo VIII.C
2. Jakub Ballek VII.C
3. Maximilián Lukčo VII.C
4. Boris Ťasko VII.C
5. Samuel Mižov VII.A
6. Samuel Lukáč VII.A

Dievčatá po horšom začiatku a prehre proti ZŠ Juh 0:2 sa perfektne rozohrali a proti ostatným súperkám podali zodpovedný výkon a po víťazstvách 2:0 nad ZŠ Bystré, ZŠ Bernolákova a ZŠ Lúčna skončili na peknom 2. mieste.
Zostava dievčat:
1. Laura Ravasová VIII.A
2. Zuzana Gavaľová VIII.A
3. Viktória Rudýová VIII.A
4. Ema Lengvarská VIII.C
5. Nicola Sopková VIII.B
6. Laura Dvorčáková VII.A
7. Orfhlaith Collins VII.A
8. Sofia Fuňáková VII.B
Chlapcom aj dievčatám srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ich ďalšej športovej kariére.

  • IMG_20230427_113419
  • IMG_20230427_113554
  • IMG_20230504_112428
  • IMG_20230504_123138
  • IMG_20230504_123225
  • Sken_20230509 (2)
  • Sken_20230509

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI