Výberové konanie

máj
20

Eko-deň na Kapušianskom hrade

kapusany miniKaždý ročníkový eko-deň našej školy má svoju tému a zameranie pre jednotlivé ročníky. Žiaci si tak postupne každým rokom prejdú rôznymi aktivitami a zážitkami aj mimo školského prostredia. Siedmaci sa druhý májový piatok ocitli na Kapušianskom hrade. Cieľom bolo zvýšiť záujem žiakov o kraj, v ktorom vyrastajú a spoznať prírodné a kultúrne pamiatky východného Slovenska. Zrúcaninou hradu nás sprevádzal sprievodca, ktorý nám porozprával zaujímavosti o hrade a okolí a umožnil aj nenáročný výstup na hradnú vežu. Okrem toho žiaci vypracovali aj niekoľko zadaní v pracovnom liste, tvorili eko-verše a objavovali záhadné zákutia hradu. Tento eko-deň určite nezostane bez milých spomienok na čarokrásny výhľad, ktorý umocnil pozitívne dojmy z pekného dňa.

 • 1684262676674
 • 1684262676691
 • IMG_20230512_110054
 • IMG_20230512_111050
 • IMG_20230512_112611 (1)
 • IMG_20230512_112656
 • IMG_20230512_113155
 • IMG_20230512_113229
 • IMG_20230512_113946
 • IMG_20230512_114034
 • IMG_20230512_114045
 • IMG_20230512_124025
 • IMG_20230512_125706
 • IMG_20230512_125816
 • IMG_20230512_125916

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI