jún
03

Striebro pre Dvojku v okresnom kole v atletike žiakov

beh miniV dňoch 25. a 26. mája sa v atletickom areáli ZŠ Sídlisko II už tradične konalo okresné kolo v atletike dievčat a chlapcov. Obe naše družstvá sa popasovali so svojimi súpermi a v tvrdej konkurencii sa dievčatá umiestnili na výbornom 2. mieste. Chlapci podali vynikajúce výkony a aj keď v jednotlivých disciplínach získali medailové umiestnenie, napokon skončili ako družstvo na 4. mieste. Všetkým našim súťažiacim blahoželáme k výborným výkonom a želáme ešte veľa športových úspechov v budúcnosti.
Družstvo dievčat:
1. Sofia Michalčová IX. B
2. Laura Dvorčáková VII.A
3. Laura Čandiková VIII.C
4. Ela Fecenková VIII.B
5. Sarah Fejková VIII.B
6. Renáta Pačutová VIII.B
Družstvo chlapcov:
1. Jakub Adam IX.A
2. Jozef Bartko VIII.A
3. Jakub Bendas VIII.C
4. Samuel Miško IX.C
5. Samuel Musák VIII.C
6. Gabriel Šmatko VIII.B

  • IMG_0473
  • IMG_0484
  • IMG_0489

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI