jún
07

MDD v ŠKD

dj miniMilé deti, dnes veľký sviatok máte, celý deň sa iba hráte, preto aj my dnes k Vášmu sviatku, prajeme vinšovačku krátku. Aby ste boli vždy usmiate, šťastné, zdravé strapaté, aby ste ešte ten mesiac vydržali a na vysvedčení samé jednotky mali. Týmito milými slovami privítala na slnkom zaliatom školskom dvore p. vychovávateľka Holpová deti z ŠKD, aby tak spoločne oslávili jeden z najkrajších sviatkov v roku - MDD. Celé odpoludnie sa nieslo v znamení súťaživosti a hlavne veľkého šťastia pri celoklubovej hre Ovocníčkovia. Víťazi získali cenu plnú vitamínov a prekvapením pre všetky deti boli nové hry a boxy na hračky. Niet krajšieho úsmevu na svete ako je úsmev detí, preto prajeme všetkým detičkám, aby mali šťastné a spokojné detstvo, aby boli milované a dostávali od svojich blízkych čo najviac pozornosti a lásky.

 • OV_1
 • OV_10
 • OV_11
 • OV_12
 • OV_13
 • OV_14
 • OV_15
 • OV_16
 • OV_17
 • OV_19
 • OV_2
 • OV_21
 • OV_23
 • OV_24
 • OV_25
 • OV_29
 • OV_3
 • OV_4
 • OV_5
 • OV_6
 • OV_7
 • OV_9

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI