jún
06

MDD športová olympiáda

stadion miniOslava Medzinárodného dňa detí sa na našej škole niesla v duchu olympijskej myšlienky. Školskú športovú olympiádu veselo otvorili naše mažoretky TS Varanovia. Žiaci predniesli olympijský sľub a nesmelo chýbať ani vztýčenie vlajky za znenia olympijskej hymny. Po slovách pána riaditeľa, ktorý našich športovcov pozdravil, zablahoželal im a povzbudil ich k najlepším výkonom, už nič nebránilo tomu, aby sa žiaci rozbehli na športoviská pripraviť sa na svoje disciplíny.
Deň plný slnka, zábavy, povzbudzovania a skvelých výkonov mohol začať! Jednotlivci v ročníkoch si zmerali sily v behu na 60 m, behu na 300m, štafetovom behu a skoku do diaľky. Triedne kolektívy zas utužovali tímovú prácu a súťažili vo vybíjanej, basketbale a volejbale. Nechýbalo športové nasadenie ani srdečné povzbudzovanie zo strany spolužiakov. V závere tejto športovej slávnosti si najlepšie triedne kolektívy prevzali diplomy a medaily víťazov na slávnostnom vyhodnotení. Radosť aj únava, ale hlavne úsmev rozžiaril detské tváre. Deň detí na Dvojke patril iba im a bolo jasné, že oslava sviatku detí športom bola tou správnou voľbou. Víťazom sa stal každý, kto sa neváhal aktívne zapojiť a zabaviť sa!

 • IMG_20230601_080942
 • IMG_20230601_081032
 • IMG_20230601_081049
 • IMG_20230601_081120
 • IMG_20230601_081300
 • IMG_20230601_081402
 • IMG_20230601_081443
 • IMG_20230601_081513
 • IMG_20230601_081533
 • IMG_20230601_081549
 • IMG_20230601_082104
 • IMG_20230601_0904061
 • IMG_20230601_090824
 • IMG_20230601_094009
 • IMG_20230601_121055
 • IMG_20230601_121309
 • IMG_20230601_121510
 • IMG_20230601_121640
 • IMG_20230601_121801
 • IMG_20230601_121949
 • IMG_20230601_122218
 • IMG_20230601_122412
 • IMG_20230601_122626
 • IMG_20230601_122806
 • IMG_20230601_123038
 • IMG_20230601_123056

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI