jún
06

DOD na leteckej základni v PO

lietadloDňa 1.6.2023 sme MDD my tretiaci ZŠ Sídlisko II oslávili Dňom otvorených dverí na leteckej základni v Prešove. Pozornosti a záujmu detí neušli hojne zastúpené statické ukážky leteckej a pozemnej techniky. Žiaci mali možnosť vyskúšať, aké je to sedieť na mieste kapitána vrtuľníka MI-17 alebo v kabíne cvičnej verzie MI-2. Záujem bol aj o tank T-72, bojové vozidlo pechoty, či samohybnú kanónovú húfnicu. Deti tradične pritiahla aj hasičská technika, ktorú prezentovali hasiči z HaZZ Prešov a z hasičskej jednotky vrtuľníkového krídla. Z blízka si mohli obzrieť auto Vojenskej polície. Okrem nádherného počasia nás počas celej akcie sprevádzala uvoľnená a priateľská nálada.

 • IMG_20230601_084736
 • IMG_20230601_084818
 • IMG_20230601_085654
 • IMG_20230601_091332
 • IMG_20230601_091411
 • IMG_20230601_092909
 • IMG_20230601_094553
 • IMG_20230601_094615
 • IMG_20230601_104949
 • IMG_20230601_105904
 • IMG_20230601_112447

 

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI