jún
11

DVOJKA VOLLEY CUP 2023

volejbal miniV sobotu 10. júna sa v areáli ZŠ Sídlisko II stretli priaznivci volejbalu na 1. ročníku turnaja o putovný pohár s názvom DVOJKA VOLLEY CUP. Podujatia sa pod záštitou dlhoročného trénera volejbalu Štefana Cibereho zúčastnilo 8 družstiev a viac ako 50 hráčov a hráčok z Vranova, Strážskeho, Michaloviec, Prešova a Starej Ľubovne. Na multifunkčnom ihrisku sa na dvoch kurtoch odohralo spolu 18 zápasov.
Družstvá boli rozdelené do dvoch skupín, kde hrali systémom každý s každým na 2 vyhrané sety. Z oboch skupín postúpili do semifinále po dve najlepšie družstvá.
V súboji porazených semifinalistov sa v zápase o 3. miesto stretli družstvá Pondelkáči B a GPH. Po veľmi vyrovnanom priebehu sa z bronzu tešili Pondelkáči B.

Víťazi sa potom stretli v kvalitnom a bojovnom finále plnom pekných výmen. Po tuhom boji v ňom zvíťazilo domáce družstvo Pondelkáči A nad tímom Borovička z Kamienky (okres Stará Ľubovňa) 2:0 a zaslúžene sa stalo držiteľom krásneho putovného pohára.
Družstvá na prvých troch miestach získali poháre, diplomy a vecné ceny. Počas celého dňa sme mali ideálne počasie, hráči a návštevníci turnaja mali k dispozícii občerstvenie, rôzne pochutinky a fantastický kotlíkový guláš šéfkuchára Mikuláša Nemeša. Poďakovanie za usporiadanie a organizáciu tohto úspešného podujatia patrí Štefanovi Ciberemu, Milanovi Gešperíkovi a zamestnancom školy, ktorí sa podieľali na príprave turnaja.
Veľká vďaka patrí aj našim sponzorom:
DMJ Market s.r.o. Vranov n.T., Vinotéka Zolota, Peter Goga, Róbert Holík, Michal Rovňák. Zároveň chceme poďakovať Mestu Vranov nad Topľou za zapožičania stolov a lavičiek. Už teraz sa tešíme na nasledujúci ročník, na príjemne strávený deň s priateľmi, ktorých spája spoločná vášeň - hra s názvom volejbal.

 

Poradie družstiev:
1. Pondelkáči A
2. Borovička
3. Pondelkáči B
4. GPH
5. BCA
6. Gyxahovuxyn
7.-8. Pondelkáči C
7.-8. Bike Pub

  • Borovička - 2. miesto
  • Pondelkáči A - 1. miesto
  • Pondelkáči B - 3. miesto
  • received_1322622591991324
  • received_273324158521132
  • received_948726996448621

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI