jún
20

FAREBNÝ TÝŽDEŇ

farebny tyzden miniAký by bol svet bez farieb? Smutný, jednotvárny, pochmúrny. V lete sa príroda oblieka do najkrajších a najpestrejších šiat. Nielen príroda! Druhý júnový týždeň sa v našom ŠKD niesol v znamení farieb. Vo "Farebnom týždni“ sme si každý deň obliekli tričká inej farby. V pondelok farba červená a témou dňa bola kresba na chodník, v utorok farba modrá a deti ukázali svoj talent, buď v speve, tanci alebo v hre na hudobnom nástroji. Streda sa niesla vo farbe žltej a deti ukázali svoje schopnosti v športových disciplínach, štvrtok bol biely deň a spoločne sme si zatancovali tanec, tzv. "Belgičák" a obľúbený lízankový tanec. Zelenej farbe sme venovali piatok a deti si prezreli nové EKO učebne na našej škole. Prežili sme týždeň plný farieb a zábavy.

 • FB_0
 • FB_21
 • FB_25
 • FB_26
 • FB_27
 • FB_27_1
 • FT_1
 • FT_10
 • FT_11
 • FT_12
 • FT_13
 • FT_14
 • FT_15
 • FT_16
 • FT_17
 • FT_18
 • FT_19
 • FT_2
 • FT_20
 • FT_28
 • FT_29
 • FT_3
 • FT_30
 • FT_4
 • FT_5
 • FT_6
 • FT_7
 • FT_8
 • FT_9

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI