Výberové konanie

jún
21

Na vranovskom maratóniku aj naši bežci

beh miniPri príležitosti podujatia Dni mesta Vranov nad Topľou sa v nedeľu 18. júna konal 20. ročník Vranovského mládežníckeho maratónika. V siedmich kategóriách podľa veku si na rôzne dlhých tratiach zmerali svoje sily deti a mládež do 15 rokov. Do súťaže sa celkovo zapojilo 164 súťažiacich. Medzi nimi sa nestratili ani žiaci našej školy, ktorým sa podarilo obsadiť stupne víťazov vo viacerých vekových kategóriách. Všetkým zúčastneným srdečne blahoželáme, ďakujeme za ich reprezentáciu a prajeme veľa športových úspechov v budúcnosti. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník tohto skvelého podujatia.

 

kategória 6-7 roční
3. miesto: Pavol Zajíc (II.D)

kategória 8-9 roční
1. miesto: Lukáš Surdej (III.B)
3. miesto: Jozef Lajčák (III.A)

kategória 10-11 roční
1. miesto: Dária Danko (IV.D)
2. miesto: Viktória Draxlerová (V.A)
3. miesto: Kristína Šaffová (IV.A)

1. miesto: Jozef Veliký (V.A)
2. miesto Adrián Havran (IV.D)

kategória 12-13 roční
2. miesto: Laura Pivovarníková (VI.A)
2. miesto: Samuel Mižov (VII.A)

kategória 14-15 roční
3. miesto: Andreas Demčák (VIII.B)

  • IMG_0965
  • IMG_0966
  • IMG_0967
  • IMG_0968
  • Pavol Zajíc - kategória chlapci 6 - 7 rokov - 2
  • Pavol Zajíc - kategória chlapci 6 - 7 rokov
  • mar98
  • mar99

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI