sep
04

Do školy sa teším...!

zvoncek1Každoročne v jedno septembrové ráno prejdú školáci, niektorí s radosťou, iní v očakávaní, opäť bránami školy. Po slávnostnom otvorení začíname nový školský rok 2023/2024. Aj dnes nás naša Dvojka po zaslúženom oddychu privítala pestrým a bohatým programom.
Po vypočutí národnej hymny sme sa pri sledovaní a počúvaní moderných aj ľudových melódií, spevov a tancov na chvíľu vrátili k letným zážitkom. Recitátori nás zasa povzbudili vstúpiť do nového školského roka s odvahou. Po skončení kultúrneho pásma sa nám prihovoril pán riaditeľ Mgr. Peter Kocák, ktorý nás privítal opäť v škole. Oboznámil nás s prebiehajúcimi rekonštrukčnýmni prácami, ale aj s tými, vďaka ktorým sa budeme môcť tento školský rok učiť opäť viac zážitkovo. Osobitne privítal našich prvákov, v očiach ktorých bolo badať obavy, ale aj odhodlanie vykročiť na ceste za spoznávaním nových obzorov. Nielen deviatakom poprial v ďalšom roku veľa úspechov a správnych rozhodnutí.

Na našu školu môžeme byť právom hrdí, lebo nás učí nielen novým poznatkom, vedie k novým zručnostiam, ale zároveň pestuje v žiakoch pocity empatie, tolerancie a priateľstva a učí nás navzájom si pomáhať. Aj vďaka tomu sa dnešný deň stal významným pre Maximiliána Hrabčáka z Vranova nad Topľou, ktorému sme odovzdali výťažok z finančnej zbierky určenej na zabezpečenie jeho liečenia. Zbierka sa uskutočnila v minulom školskom roku a nebola posledná. Pomáhame ďalej. Tentokrát Olívii Baškovskej, ktorej potrebné rehabilitácie umožnia postaviť sa na vlastné nohy a ľahšie kráčať životom.
Na záver si poprajme spoločne veľa zdravia, chuti do učenia, veľa síl a trpezlivosti, aby sme nadchádzajúci školský rok zvládli s úsmevom na tvári. Naším cieľom nech sú nielen vedomosti, ale aj nové priateľstvá.

 • DSC_0004
 • DSC_0006
 • DSC_0009
 • DSC_0012
 • DSC_0014
 • DSC_0015
 • DSC_0036
 • DSC_0043
 • DSC_0053
 • DSC_0056
 • DSC_0057
 • DSC_0061
 • DSC_0063
 • DSC_0069
 • DSC_0077
 • DSC_0084
 • DSC_0091
 • DSC_0095
 • DSC_0105
 • DSC_0106
 • DSC_0107
 • DSC_0111
 • DSC_0112
 • DSC_0113
 • DSC_0116
 • IMG_4715
 • IMG_4817
 • IMG_4819
 • IMG_4820
 • IMG_4823
 • IMG_4828
 • IMG_4830
 • IMG_4831
 • IMG_4833
 • IMG_4835
 • IMG_4836
 • IMG_4837
 • IMG_4839
 • IMG_4841
 • IMG_4843
 • IMG_4847
 • IMG_4849
 • IMG_4851
 • IMG_4856
 • IMG_E4720
 • IMG_E4726
 • IMG_E4729

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI