Výberové konanie

okt
27

Rozprávková krajina eko-dňa deviatakov

opal baneV pohorí Slanských vrchov (10 km od Zámutova) sa nachádza tajuplný podzemný svet slávnych opálových baní. Hmla a typické októbrové počasie nám dnes nevadilo, lebo našich deviatakov čakalo v rámci októbrového eko-dňa veľa dobrodružstva. V opálových baniach sa totiž ukrýva duch podzemia, škriatkovia permoníkovia, či skúška odvahy v úplnej tme. S nasadenou prilbou žiaci zažili prehliadku tejto unikátnej pamiatky s odborným výkladom z oblasti histórie, geológie aj mineralógie. V opálovej bani sa ťažil vzácny opál do roku 1922. Vyťažený opál sa kedysi rozvážal do celého sveta, nachádzal sa dokonca v šperkoch a klenotoch významných uhorských panovníkov. Veľa zaujímavostí a nových informácií v obklopení pestrofarebnej prírody si žiaci naplno užívali. Druhou ekologickou stranou exkurzie bol „zero waste“ deň (deň bez odpadu). Žiaci sa snažili v tento deň vyprodukovať čo najmenej odpadu. V nákupnom centre nakupovali s vlastnou taškou, pokúsili sa nepodľahnúť „fast fashion“ (rýchla móda) trendu, pri obede preferovali reštauračné sedenie, a tak odmietli fastfoodové jednorazové riady. Všetci natešení so splnením zadaných eko-zero podmienok sme sa šťastne vrátili v popoludňajších hodinách domov s odmenou z environmentálnej výchovy.

 • IMG20231026102639_01
 • IMG20231026103040
 • IMG20231026105610
 • IMG20231026105639
 • IMG_20231026_094943
 • IMG_20231026_095155
 • IMG_20231026_101221
 • IMG_20231026_103428
 • IMG_20231026_104913
 • received_1021263805741780
 • received_1023580448792997
 • received_1040342960539849
 • received_1042964027015802
 • received_1062258241627659
 • received_1382860512342909
 • received_1515328085952346
 • received_1751070695415381
 • received_1768101860339688
 • received_1795446050912057
 • received_264360339897031
 • received_2801668529995458
 • received_288239667408673
 • received_638293858427745
 • received_649721553813781
 • received_751981550012091
 • received_865002535288211
 • received_866212421417785
 • received_867891117876074
 • received_873645944370824

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI