Výberové konanie

nov
17

Nekonečný VESMÍR

planet miniVesmír je celok obsahujúci všetko, čo existuje – všetky hviezdy, galaxie, planéty, kométy, asteroidy, prach a plyn. Začal sa formovať asi 13, 8 miliardy rokov dozadu a odvtedy sa neustále rozširuje a štruktúra sa mení. Žiaci štvrtého ročníka prostredníctvom encyklopédií, internetu, prezentácií tiež skúmali nekonečnosť a krásu vesmíru. Vyrábali, kreslili, strihali a lepili modely Slnečnej sústavy. Veľkým potešením pre nich bolo, keď našu školu navštívil prvý slovenský kozmonaut Ing. Ivan Bella, mohli ho vidieť a dostať jeho podpísanú kartičku. Vesmír je neuveriteľne veľký a je plný záhad a tajomstiev, ktoré stále zostávajú nevysvetlené. Je to nekonečné miesto plné neuveriteľných objektov a javov, ktoré nás stále ohromujú svojou krásou a rozsiahlosťou.

 • IMG_20231106_113120
 • IMG_20231106_113130
 • IMG_20231106_113147
 • IMG_20231106_113208
 • IMG_20231106_115441
 • IMG_20231106_120000
 • IMG_20231107_122736
 • IMG_20231107_122759
 • IMG_20231107_123000
 • IMG_20231114_080956_1
 • IMG_20231114_081403
 • thumbnail_IMG_20231107_105620
 • thumbnail_IMG_20231107_105648
 • thumbnail_IMG_20231108_090514

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI