nov
18

Čo je pravda a čo nie, overiť si musíme!

fakeorreal mini(Fake news – beseda s novinármi)
Médiá sú významnou súčasťou nášho života. Stali sa naším spoločníkom, prostredníctvom ktorého spoznávame okolitý svet, vzdelávame sa, zabávame, oddychujeme a prijímame informácie. Sprevádzajú nás na každom kroku, preto je zrejmé, že ovplyvňujú naše myslenie, životné hodnoty a postoje.
Ako sa vyznať vo svete informácií, ako si overovať informácie, či z akých zdrojov čerpať informácie? Odpovede na tieto otázky dali našim deviatakom na besede novinári Ivan Kriššák (tlačová agentúra SITA) a Lívia Godová (RTVS – Slovenský rozhlas), ktorú v rámci Týždňa netradičného vzdelávania na školách pripravilo 15. novembra pre žiakov 9. ročníka Hornozemplínske osvetové stredisko vo Vranove nad Topľou, za čo im ďakujeme, pretože naši žiaci budú odteraz obozretnejší pri výbere zdroja informácií.

  • IMG20231115080619
  • IMG20231115080635
  • IMG20231115080652
  • IMG20231115080714
  • received_1043993866788178
  • received_360010916535608

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI