dec
20

O kúsok radostnejšie srdcia

vianoce mini(charitatívna vianočná burza)
Máme veľkú radosť, že myšlienka prvej charitatívnej vianočnej burzy na Dvojke nielen splnila svoj účel, ale dopadla nad naše očakávania. Tešíme sa, že do našej celoročnej skladačky na rehabilitácie pre Olíviu z Vranova nad Topľou pribudlo za dva dni neuveriteľných 1880 eur. Roztomilé ozdôbky a maličkosti sa premenili za tak krátky čas na eurá a nám ostali prázdne škatule a stoly po množstve výrobkov.
Veľká vďaka patrí žiakom, rodičom a pedagógom za príspevky do burzy, milé maličkosti, no hlavne rodičom, ktorí dali svojim deťom v utorok a stredu pár „drobných“ do školy navyše. Nech nás všetkých hreje skutočný nezištný a dobroprajný pocit, že sme pomohli.

ĎAKUJEME!
Nech sa páči, nahliadnite a nadýchajte sa príjemnej predvianočnej atmosféry vo fotogalérii.

 • 412174755_647419417601797_3468505137804401097_n
 • 412189902_735494254926788_7727234852968014609_n
 • 412216956_332019516427973_3385624092194053777_n
 • IMG_5931
 • IMG_5934
 • IMG_5950
 • IMG_5956
 • IMG_5962
 • IMG_5963
 • IMG_5965
 • IMG_5987
 • IMG_5988
 • IMG_5990
 • IMG_5991
 • IMG_5993
 • IMG_5995

 

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI