dec
22

Advent v ŠKD

advent miniVianoce sú obdobím, na ktoré netrpezlivo čakáme, lebo ich čaro a výnimočnosť nás napĺňajú pocitmi šťastia a pohody. Vianoce to nie sú len darčeky a krásne prestretý stôl, to je predovšetkým láska, porozumenie, pokoj a šťastie. Vianočný čas má svoje magické čaro a krásu. Počas neho sme akísi krajší, lepší, túžime po tom, aby nás mal niekto rád, aby nám porozumel a viac ako inokedy sa snažíme rozdávať chvíle zo svojho života, svoje priateľstvo, pocit spolupatričnosti, rozdávať svoju lásku. Atmosféru najkrajších sviatkov v roku umocňuje nielen vôňa vianočného pečiva, či kapor vo vani, ale aj pekná výzdoba. Deti ŠKD počas celého adventu v rámci tvorivých dielní vyrábali krásne vianočné ozdoby, ktorými vyzdobili nielen strom na námestí a svoje triedy, ale svojimi výrobkami podporili charitatívnu vianočnú burzu. Svojou tvorivosťou, fantáziou a šikovnosťou vytvorili na našej škole príjemnú vianočnú atmosféru, ktorú umocnili ešte malí koledníci svojimi vinšami a koledami.
Krásne vianočné sviatky bohaté na lásku, porozumenie a milé prekvapenia zo srdca prajú deti z ŠKD.

 • Ad-36
 • Ad_1
 • Ad_10
 • Ad_11
 • Ad_12
 • Ad_13
 • Ad_14
 • Ad_15
 • Ad_16
 • Ad_17
 • Ad_18
 • Ad_19
 • Ad_2
 • Ad_20
 • Ad_21
 • Ad_22
 • Ad_24
 • Ad_25
 • Ad_26
 • Ad_27
 • Ad_28
 • Ad_29
 • Ad_3
 • Ad_30
 • Ad_31
 • Ad_32
 • Ad_33
 • Ad_34
 • Ad_35
 • Ad_36
 • Ad_37
 • Ad_37_1
 • Ad_38
 • Ad_38_1
 • Ad_39
 • Ad_4
 • Ad_40
 • Ad_42
 • Ad_43
 • Ad_44
 • Ad_45
 • Ad_46
 • Ad_5
 • Ad_6
 • Ad_7
 • Ad_8
 • Ad_9

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI