feb
03

Psíky v útulku potrebujú našu pomoc!

utulok miniPoďte s nami aj tento rok podporiť náš Vranovský útulok pre psov a pomôžme tak spoločne tým, ktorí si sami pomôcť nevedia.

Ako na to?

Prines do školy v dňoch od 5. februára do 22. februára niečo, čo opusteným chlpáčom urobí radosť. Útulkáči určite nepohrdnú:

  • suchým pečivom, granulami, piškótami, ryžou, cestovinami, konzervami pre psov
  • starou dekou, plachtou, kobercom či uterákom
  • hračkami, loptami, vôdzkami, obojkami
  • väčšími miskami a hrncami
  • zdravotníckym materiálom (ako sú rukavice, obväzy).

Staň sa najlepším priateľom pre zmenu ty!
Urob dobrý skutok a šír túto výzvu medzi svojimi kamarátmi, rodinou a známymi.
Ďakujeme!
Ďalšie informácie nájdete na plagátoch.

  • plagat PP

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI