feb
26

„Zbabraná hra“ siedmakov

djzPred jarnými prázdninami sme si pripomenuli Medzinárodný deň materinského jazyka, cieľom ktorého je zvyšovať povedomie ľudí v oblasti jazykovej kultúry. Aj naši siedmaci sa v piatok, 23. februára, vydali na cestu za umením a kultúrou slova do Prešova, kde sa zúčastnili divadelného predstavenia pod názvom Zbabraná hra. V bláznivej komédii plnej nepodarených replík, padajúcich kulís, chýbajúcich rekvizít a omdlievajúcich hercov sa miestami rozpačito, miestami humorne ocitli žiaci na premiére detektívky Vražda na Havershamskom panstve v podaní divadelného krúžku Technickej univerzity. Má to byť veľkolepé predstavenie, nič však nejde podľa plánu. V hre sa postupne „dobabre“ všetko, čo sa len dá, a práve tieto situácie vyústia do vtipných momentov. Predstavenie Zbabraná hra prináša situačnú komédiu svetového formátu, ktorej autormi sú Henry Lewis, Jonathan Sayer a Henry Shields. Pôvodom anglická komédia sa od svojho vzniku hrala už v 20 rôznych jazykoch a krajinách. Svojím netradičným prevedením ponúka predstavenie, ktoré sa oplatí vidieť.

  • 20240223_090106
  • 20240223_090200
  • 20240223_090354
  • 20240223_090509

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI