mar
06

Nebol to výlet! ...ani prechádzka

expl miniNa Dvojke sme začiatkom marca zavŕšili vzdelávací projekt Krókus, ktorým sme si od októbra pripomínali zverstvá holokaustu páchané na Židoch počas 2. svetovej vojny. Vyvrcholením tejto jedinečnej vzdelávacej aktivity bola prednáška pre žiakov 9. ročníka pod názvom Prenasledovanie Židov na Slovensku. Pozvanie priamo k nám prijala PaedDr. Erika Tavaly, PhD. z Múzea holokaustu v Seredi, kde bol jeden zo slovenských pracovných táborov a priamo v tomto meste sa odohrávali smutné osudy slovenských Židov smerujúcich do koncentračných táborov. Sledujúc osudy a svedectvá 2 židovských rodín si žiaci mohli uvedomiť, aký dopad mal holokaust na nevinných ľudí, ktorých niekto odsúdil na smrť len kvôli tomu, že patrili k nenávidenej rase.

Počas prednášky žiaci pracovali s pojmami ako rasizmus, antisemitizmus, propaganda, arizácia. Na základe dostupných prameňov a svedectiev lepšie pochopili, čo tie pojmy znamenajú, čo celá tá ideológia priniesla a akú škvrnu zanechala v dejinách ľudstva. Počúvajúc svedectvá Evy Kohn, ktorá toto celé prežila, sme aj na tvárach žiakov videli emócie, ktoré nimi (prikovanými k stoličkám) miestami silno lomcovali a nebola im táto téma ľahostajná.
V závere prednášky sa žiaci zamysleli: „Bolo možné holokaustu predísť? Čo bolo zlomovým bodom, ktorý túto celú mašinériu spustil?“ Propaganda, závisť, nenávisť,... ako príčina zbytočného zabíjania, no prvotným impulzom skazy bolo zvolenie A. Hitlera za ríšskeho kancelára v Nemecku.
Aj dnes sa medzi nami nájdu ľudia, ktorí majú podobné zmýšľanie. Preto apelujme aj na mladých ľudí: „Rozmýšľajte, nebojte sa kriticky pozerať na dianie okolo seba, trieďte informácie, zvažujte výroky ľudí a nenechajte sa zlákať propagandou len preto, že iní tomu uverili. Nemlčte! Keď raz dostanete šancu voliť, nevoľte agresivitu a nenávisť, ale rozhodujte sa podľa svojho uváženia, rozhodujte sa rozumne.

 • 20240306_094746
 • IMG20240306082455
 • IMG20240306082455[1]
 • IMG20240306082508
 • IMG20240306082621
 • IMG20240306084750
 • IMG20240306085605
 • IMG20240306085615
 • IMG20240306085619
 • received_311093891613914
 • received_325079190097867
 • received_7349940335086450
 • received_934380078068426

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI