mar
07

Pasovanie prvákov za čitateľov knižnice

rytierNaše prváčence už poznajú skoro všetky písmenká, čítanie ich baví a mnohí z nich sa už pustili do čítania svojich prvých kníh. Preto sa potešili pozvaniu na slávnostné pasovanie prvákov za čitateľov knižnice, ktoré sa konalo 6.3.2024 v priestoroch Hornozemplínskej knižnice. Tam ich čakalo prekvapenie v podobe divadelného workshopu s názvom „O vlkovi, ktorý vypadol z knižky“ v podaní zoskupenia Odivo z Banskej Bystrice. Predstavenie plné fantázie a vtipu deti zaujalo a pobavilo. Nasledovalo skladanie slávnostného sľubu čitateľov, v ktorom deti sľúbili, že sa budú o knihy vzorne starať. Stali sa hrdými majiteľmi čitateľského preukazu.
Ostáva už len veriť, že si naši noví čitatelia obľúbia knihy a knižnica sa pre nich stane miestom, kam sa budú radi vracať.

 • 01
 • 02
 • 03
 • 05
 • 08
 • 09
 • 11
 • 12
 • 13
 • 15
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 22
 • 23

 

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI