mar
09

Prechádzka rozprávkami

pinochio2Kde bolo, tam bolo, v jedno krásne marcové popoludnie sa deti ŠKD vybrali na prechádzku. No nie je prechádzka ako prechádzka. Bola to prechádzka rozprávkami, ktoré deťom pomáhajú preniesť sa do sveta fantázie a ktoré sú pre nich zdrojom poznania i zábavy. V jednotlivých oddeleniach ŠKD zrazu ožilo veľa rozprávkových bytostí, postáv i zvieratiek a deti si vypočuli rôzne príbehy. Skutočné aj vymyslené. Spoznali nielen ľudové rozprávky, ale i tie moderné, súčasné. Aktívne sa zapájali do rôznych aktivít, ktoré preverili ich vedomosti, postreh, zahrali si divadielko a vyskúšali si aj rozprávkové čary. Domov odchádzali s krásnymi zážitkami a s predsavzatím, že po knihe siahnu nielen v marci, ale že sa kniha stane ich nerozlučným priateľom.

 • I.A_1
 • I.A_2
 • I.A_3
 • I.A_4
 • I.A_5
 • I.B_1
 • I.B_2
 • I.B_3
 • I.B_4
 • I.C_1
 • I.C_2
 • I.C_3
 • I.D_1
 • I.D_2
 • I.D_3
 • I.D_4
 • I.E_1
 • I.E_2
 • I.E_3
 • I.E_4
 • I.E_5
 • I.E_6
 • II.A._1
 • II.A_2
 • II.A_3
 • II.A_5
 • II.B_1
 • II.B_3
 • II.B_4
 • II.C_1
 • II.C_2
 • II.D_2
 • II.D_3
 • II.D_4
 • II.D_5
 • II.D_6
 • III.A_1
 • III.A_2
 • III.A_3
 • III.A_4
 • III.A_5
 • III.B_1
 • III.B_2
 • III.B_3
 • III.B_4
 • III.C_1
 • III.C_2
 • III.C_3
 • III.C_4
 • III.C_5
 • III.D_1
 • III.D_2
 • III.D_3
 • III.D_4
 • III.D_5
 • II_A_4

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI