mar
11

Siedmaci na lyžiach

lv miniV dňoch od 4. do 8. marca 2024 sa 72 žiakov siedmeho ročníka zúčastnilo lyžiarskeho výcvikového kurzu v malebnom prostredí Nízkych Tatier v stredisku Sky TÁLE. Ubytovaní boli v hoteli Krpáčovo.
Žiaci boli rozdelení do siedmych družstiev, kde zdokonaľovali svoje lyžiarske zručnosti pod vedením svojich inštruktorov. Aj napriek stále sa zhoršujúcim snehovým podmienkam bol výcvik úspešný. Pokročilí lyžiari sa vo svojich zručnostiach zlepšili a počiatoční nelyžiari sa naučili základy lyžovania.
Okrem činnosti na svahu mali program spestrený zaujímavými prednáškami, kvízom a diskotékami, kde mali možnosť navzájom sa lepšie spoznať a vytvárať si tak nové priateľstvá. Sme veľmi radi, že sa všetci žiaci vrátili domov zdraví, plní nových skúseností a zážitkov. Veríme, že svoje novonadobudnuté zručnosti budú v budúcnosti aj naďalej rozvíjať a vychutnávať si pôžitok z lyžovania.

 • DSC_0842
 • DSC_0844
 • IMG-20240304-WA0002
 • IMG-20240304-WA0003
 • IMG-20240304-WA0004
 • IMG-20240304-WA0016
 • IMG-20240304-WA0017
 • IMG-20240304-WA0021
 • IMG-20240305-WA0010
 • IMG-20240305-WA0013
 • IMG-20240305-WA0019
 • IMG-20240306-WA0002
 • IMG-20240307-WA0007
 • IMG-20240307-WA0008
 • IMG-20240307-WA0012
 • IMG-20240307-WA0013
 • IMG-20240307-WA0015
 • IMG-20240307-WA0018
 • IMG-20240308-WA0001
 • IMG-20240308-WA0015
 • IMG-20240308-WA0016
 • IMG_20240305_121541
 • IMG_20240308_131315
 • Picsart_24-03-10_10-03-31-540

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI