mar
21

Malý záchranár – beseda

pp miniZdravie je to najcennejšie, čo človek má. Ale čo, ak oň prídeme vďaka chorobe či úrazu? Ako sa vo vážnej situácii zachovať? To sa dozvedeli detí zo Školského klubu detí od najpovolanejších osôb – pracovníkov Slovenského červeného kríža, pani Bc. Dominiky Zelikovej a jej pomocníkov, študentov GCD vo Vranove nad Topľou Timoteja Jančíka a Samuela Takáča a pani Agáty Gašparovej, zdravotnej sestry z Chirurgického oddelenia vo Vranovskej nemocnici na besede dňa 21.3.2024. Deťom porozprávali o svojej práci a učili ich pravidlá poskytovania prvej pomoci, ktoré si potom aj vyskúšali. Žiakom sa výklad a ukážky veľmi páčili. Snažili sa čo najviac si zapamätať. Veď, kto vie, možno sa im to raz zíde...

 • 01059303-8575-41dc-b3d7-9b0e5a1ea78b
 • 125a46b3-07fe-4466-9f01-39fdb91cc53b
 • 14c97bc4-6371-4436-b9b7-6166af0e1b70
 • 16c05b6d-0622-44a2-89d2-4a28dfe4e275
 • 1f400c12-406b-4da8-a9a6-790500aa4025
 • 3695202f-d3b6-49e1-8525-3034cae25090
 • 3d776722-1a2c-40c6-8a06-98c02eeb702f
 • 56ee7c84-78ec-4f42-a6aa-85abbf5be57c
 • 5b934bc9-b1c8-42e6-87b9-f7bbfe6555c1
 • 6beb267f-e888-44d9-92b2-02808a50e4bc
 • 73f6110a-ccdd-47bf-b3e2-0303af281a25
 • 75106b46-89f4-4b63-8552-2cb0f380e84a
 • 88176c5f-7610-42b6-b42b-14e1e6c35c9f
 • 898503f9-2f2a-40b8-9363-73a50f0b0f3f
 • 8df51a12-6b3b-4f97-95a9-22aaaecef732
 • a2631a06-c5c6-466d-a1bc-10b4f77a92a6
 • ada5415b-2f18-4575-83db-060f225595de
 • b4e776e9-b584-4668-b101-a9b1cc84e249
 • b784402d-f5d9-418f-8841-0594f82f6d34
 • bcf70035-18fb-4c0f-8106-b46d2fd745a0
 • c3c9dc32-4d64-45b6-a559-feb53e820617
 • c8bcf9b8-542a-4e17-8119-da2b8f47ad91
 • d0f31e17-fa1b-4077-b725-fbb464588ace

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI