mar
23

Zbabraná hra

djzČo môžeš zbabrať, to zbabreš. Len nech to nie je tak aj v ozajstnom živote. O tom sa presvedčili žiaci ôsmeho ročníka v DJZ v Prešove pri sledovaní bláznivej komédie v podaní divadelného krúžku Technickej univerzity, počas ktorej nič nepôjde podľa plánu.
Stala sa Vražda na Havershamskom panstve a je potrebné ju vyšetriť. Ale bude detektív naozaj tým správnym detektívom, ktorý je čestný a spravodlivý? Je táto vražda naozaj tak kruto naplánovaná a uskutočnená tými správnymi ľuďmi? Na odpovede sa čakalo až do konca. Ale stálo to zato. V komédii si prišli na svoje nielen účinkujúci ale aj diváci, ktorí sa priamo zapájali do deja.
Hra Henryho Lewisa, Jonathana Sayera a Henryho Shieldsa The Play That Goes Wrong (Zbabraná hra) získala v roku 2015 Laurence Olivier Award za najlepšiu komédiu, v roku 2016 cenu Moliere za najlepšiu komédiu, v roku 2017 cenu TONY za najlepšiu scénografiu a mnoho, mnoho ďalších.

  • F1
  • F2
  • F3
  • F4
  • F5

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI