mar
19

Deň vody piatakov v botanickej záhrade

botanBotanická záhrada v Košiciach je najväčšou botanickou záhradou na Slovensku. Nachádza sa tu viac ako 4600 rastlinných druhov, vďaka čomu sa radí medzi najvýznamnejšie v strednej Európe. Okrem prehliadky skleníkov, či aktivít vo vonkajšom areáli sa piataci dozvedeli aj o vodozádržných opatreniach, ktoré do prírody vracajú milióny litrov vody. Naši žiaci objavili čaro botanickej záhrady aj v podobe prvých jarných tulipánov, narcisov, voňavých hyciantov, či šafranov, ktoré by bez vody neexistovali...

 • 1000005647
 • 1000005651
 • 1000005655
 • 1000005656
 • 1000005657
 • 1000007145
 • 1000007147
 • 1000007152
 • 1000007154
 • 1000007159
 • 1000007160
 • 1000007165
 • 1000007166
 • IMG_6756
 • IMG_6758
 • IMG_6759
 • IMG_6769
 • IMG_6775
 • IMG_6778
 • IMG_6784

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI