mar
28

2 prvenstvá v 2. kole v prehadzovanej a mini-volejbale

lopty miniPočas tohto školského roka prebieha súťaž v prehadzovanej a mini-volejbale. Do súťaženia sa zapojili ZŠ Sídlisko II, ZŠ Lúčna, ZŠ Juh a ZŠ Bernolákova. Naši šiestaci v 2. kole obhajovali prvenstvo v mini-volejbale a po podaní vynikajúceho výkonu opäť zdolali všetky tímy.
V prehadzovanej si naši piataci stanovili cieľ zlepšiť hru a pokúsiť sa obsadiť lepšie ako bronzové miesto z predchádzajúceho kola. Tímovou fair-play po napínavom priebehu turnaja vyhrali všetky zápasy.
Dve prvé miesta sú pekným odzrkadlením práce našich žiakov v rámci tréningov, ktoré pravidelne absolvujú. Žiakom našej školy, ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy. Zloženie družstiev si môžete pozrieť nižšie. Družstvo reprezentujúce v prehadzovanej:
Tadeáš Tatarka 5.A, Adrián Harvan 5.B, Zdenko Janok 5.B, Viktor Steeno 5.B, Gabriel Vagaský 5.C, Kamil Činčera 5.C,
Družstvo reprezentujúce v mini-volejbale:
Ján Fečo 6.A, Matej Ondovčák 6.A, Tomáš Oslovič 6.A, Matej Sekera 6.B
Žiakov trénuje a na súťaže pripravuje učiteľ Mgr. Rastislav Fedor

  • IMG-0211d4f6958e47bf60b880c15e99af91-V
  • IMG-34b815c9b733af38bf0df16d21dca21b-V
  • IMG-3ac1d651f7d95eedefc0614820a9cf2f-V
  • IMG-50f991b7b14f935d330359060475418b-V
  • IMG-7cebed6f90c01d7aa4e576af1420c17c-V
  • IMG-97549c71589912b5302df88c0f3fafd1-V
  • IMG-a1dea8a0270c8f6947a5c2ac7b3ac13f-V
  • IMG-b30d81933a162f176842b7555750f7cf-V

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI