mar
31

Huráááááááá na výýýýýýýlet !!!!!!!!!!!!!!!!

bvb miniBUDAPEŠŤ _ BRATISLAVA _ VIEDEŇ
V pondelok o 3.00 hod. sme odchádzali spred školy a hor sa na Budapešť. V Budapešti sme absolvovali pešiu a lodnú prehliadku spolu s našimi budapeštianskymi sprievodcami pomocou audiozariadení a videli sme mnohé pamiatky zapísané v v Zozname svetového dedičstva UNESCO - Námestie hrdinov, Andrášiho trieda, Reťazový most, Hradná štvrť s Rybárskou baštou, exteriér Kostola Mateja Korvína, Námestie sv.Štefana, interiér Baziliky sv.Štefana a pod. Samozrejme, že sme si našli čas aj na nákupy suvenírov a občerstvenie v našom osobnom voľne.
Z Budapešti sme sa presunuli do nášho hlavného mesta – Bratislavy, kde sme sa ubytovali, navečerali a oddýchli si. Ráno sme mali stretnutie s kvalifikovanou bratislavskou sprievodkyňou, ktorá nás zaviedla na Slavín k pamätníku padlých vojakov počas druhej svetovej vojny, kde je nádherný výhľad na našu „krásavicu“. Pokochali sme sa výhľadmi a odišli sme na prehliadku Bratislavského hradu – pôvodne sídla panovníkov, kde sme sa dozvedeli mnohé zaujímavosti z histórie hradu a mesta. Vedeli ste napríklad, že tu skoro 270 rokov boli uchovávané uhorské korunovačné klenoty?

50 žiakov našej skupiny malo možnosť zdarma absolvovať prehliadku Národnej rady SR, kde nás sprevádzala veľmi milá a múdra pani. Okrem histórie a vzniku tejto inštitúcie nám ukázala aj maľby na drevo s rôznymi symbolmi, ktoré charakterizujú aj našu krajinu. Ich tvorba trvala približne 7 rokov a maľoval ich náš známy maliar Albín Brunovský a zdobia chodbu Národnej rady.
Popoludní sme pokračovali prehliadkou v Starom Meste , videli sme exteriér Dómu sv. Martina, prešli sme Michalskou bránou až k Starej radnici a Maximiliánovej fontáne, videli sme Primaciálny palác a ukončili sme ju pri historickej budove SND. Na nábreží Dunaja sme mali rozchod a voľný program na občerstvenie a oddych. Po večeri sme sa už chystali na večerné muzikálové predstavenie Bedári – jeden z najslávnejších muzikálov všetkých čias. A bol naozaj úchvatný. Úplne očarení sme sa vo večerných hodinách vrátili na hotel, aby sme načerpali nové sily na nasledujúci deň.
V stredu sme sa presunuli do Viedne – hlavného mesta Rakúska. Prehliadku sme začínali v Schonbrunne – niekdajšom sídle Márie Theresie a jej 16 -tich detí. Pri podrobnej prehliadke interiéru sme získali informácie o živote a zvyklostiach posledného obývajúceho cisára Františka Jozefa a jeho manželky Sisi. Po občerstvení sme sa metrom presunuli do centra Viedne, kde sme mali možnosť zhliadnuť Štátnu operu, Hotel Sacher, Albertinu, Stefansdom( aj interiér). Dostali sme sa až na Námestie Márie Terézie s jej sochou, k Parlamentu a Radnici. Aj vo Viedni sme mali osobné voľno na oddych, občerstvenie a nákup suvenírov po známej Kartner Strasse a Maria – Hilfe Strasse. Od 17,00 hod sme mali možnosť navštíviť jedno z najväčších a veľmi významných prírodovedných múzeí na svete - Naturhistorisches Museum Wien (NHM), kde sa nachádza i Harlekýn – najväčší opál na svete, ktorý pochádza z opálových baní pri Prešove. Toto múzeum bolo naozaj fascinujúce. Po tejto bravúrnej prehliadke sme plní dojmov a úplne vyčerpaní nasadli do autobusov firmy MAD Vancák Ján, ktorí nás bezpečne sprevádzali počas celého pobytu a bez najmenších problémov nás priviezli domov v skorých ranných hodinách.
Táto exkurzia bola veľmi náročná, ale naplnila nás množstvom vedomostí, na vlastné oči sme mali možnosť vidieť kus histórie ale aj súčasnosť troch hlavných miest. Aj keď veľmi vyčerpaní, ale úplne spokojní sme sa šťastne vrátili domov. Na túto exkurziu určite budeme dlho spomínať.

 • IMG-20240325-WA0004
 • IMG-20240325-WA0007
 • IMG-20240325-WA0008
 • IMG-20240325-WA0078
 • IMG-20240326-WA0017
 • IMG-20240326-WA0031
 • IMG-20240326-WA0069
 • IMG-20240326-WA0106
 • IMG-20240326-WA0117
 • IMG-20240326-WA0121
 • IMG-20240327-WA0005
 • IMG-20240327-WA0047

 

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI