apr
02

Striebro vo vybíjanej žiačok

vybijanaV marci sa konalo okresné kolo vo vybíjanej žiačok základných škôl. V silnej konkurencii sa našim dievčatám podarilo vyhrať svoju skupinu bez jedinej prehry. Premožiteľky našli až vo finálovom zápase, v ktorom sa stretli s dievčatami ZŠ Juh a umiestnili sa tak na krásnom 2. mieste. Dievčatám ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy a bojovnosť, ktorú predviedli v skvelej atmosfére športovej haly Juh. Do budúcnosti im prajeme ešte veľa takýchto športových zážitkov.
Družstvo našich skvelých dievčat:


1. Gréta Bindasová 5. A
2. Nina Bakajsová 5. B
3. Jana Štegerová 6. A
4. Miroslava Petrová 7. A
5. Blanka Čukatová 7. A
6. Tiffany Natafalušiová 7. B
7. Anna Aimee Tabaka 7. B
8. Vanesa Pisarčíková 7. C
9. Júlia Maťašová 7. C
10. Beáta Dudová 7. C
11. Victoria Lajčáková 7. D
12. Karolína Bačiková 7. D

  • IMG_6646
  • IMG_6647
  • IMG_6650
  • IMG_6654
  • IMG_6655

 

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI