apr
21

Na návšteve u susedov

botanV piatok 19.4.2024 sa deti z I.A vybrali na návštevu k našim susedom do Spojenej školy na Budovateľskej ulici. Navštívili multisenzorickú miestnosť Snoezelen, kde im šikovné pani učiteľky pripravili zaujímavý program – previedli ich životom nenásytnej húseničky, ktorá sa nakoniec stala krásnym motýľom. Deti si vyskúšali, ako sa oddychuje na vodnej posteli či v polohovacích vakoch, zahrali sa na motýľov, „okúpali“ sa v bazéne s guličkami, poležali si v závesnom kresle, zahrali sa so svetlom a farbami. V telocvični sa im podarilo podľa indícií nájsť „poklad“. Vyskúšali si svoju šikovnosť pri zaujímavých hrách. Nakoniec si z papiera poskladali motýľa a vyfarbili si záložku. Spoločná fotografia pod nápisom SME SI ROVNÍ, NIE ROVNAKÍ im bude pripomínať nielen zážitky z tejto milej návštevy, ale aj to, že si máme vážiť a rešpektovať jeden druhého a byť k sebe tolerantní.

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 10
 • 11
 • 13
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI