apr
22

ERAZMUS, Francúzsko

paris"Vaše talenty a schopnosti sa časom zlepšia, ale na to musíte začať." Martin Luther King
Aj my sme s našimi žiakmi a učiteľkami anglického jazyka pred dvomi rokmi začali spoluprácu, ktorá vyvrcholila v dňoch 8. - 12. apríla v našej partnerskej škole Collège Pierre Mauger vo francúzskom meste Les Sables d´Olonne. Spolupráca začala v programe eTwinning a prostredníctvom projektu Erazmus+ sme sa mohli s našimi partnermi stretnúť v ich škole a stať sa na týždeň aj ich spolužiakmi.
Celý týždeň bol nabitý pestrým programom v škole, ale aj mimo nej. Okrem vyučovania, ktorého sme sa zúčastnili, sme mali možnosť absolvovať exkurziu do mesta Nantes, kde sme navštívili múzeum Les Machines de l'île, vymyslený umelecký svet inšpirovaný dielami Julesa Verna, ktorý z Nantes pochádzal. Počas eko-dňa sme prezentovali svoje nápady a inšpirovali sme sa zároveň návrhmi našich partnerov ako sa správať ekologickejšie nielen v školách. O tom, aký dopad má „neekologické“ správanie sa ľudí voči prírode, sme mali možnosť vidieť počas čistenia pláže, kde sme vyzbierali nemalé množstvo odpadkov vyplavených oceánom. Okrem všetkých aktivít bolo najväčším bonusom to, že naše žiačky mohli komunikovať v anglickom jazyku a rozvíjať tak svoje jazykové schopnosti a zároveň nadviazať priateľstvá, ktoré veríme, že pretrvajú aj do budúcna.
A ako hodnotia túto skúsenosť jej priame účastníčky?
Tamara: „Bol to naozaj úžasný týždeň plný zážitkov. Aj keď ubehol veľmi rýchlo, užili sme si to. Som veľmi rada za túto príležitosť.“
Ema: „Bola to pre mňa nová skúsenosť. Získala som nové kamarátstva. Celkom ma prekvapil ich školský systém a veci, ktoré nesmú robiť. Prvýkrát som letela lietadlom. Začala som sa cítiť sebavedomejšia v rozprávaní v angličtine.“
Viktória: „Erazmus je skvelá príležitosť vycestovať, spoznávať nových ľudí a objavovať nové miesta. Mohla som naživo stretnúť a stráviť čas so žiakmi, s ktorými sme spolupracovali online dva roky. Odniesla som si veľa spomienok a získala som veľa nových kamarátov. Bol to týždeň, na ktorý nezabudnem.“
Ema: „Som veľmi vďačná, že som sa mohla zúčastniť Erazmu a veľmi sa mi tam páčilo. Našla som si tam nových kamarátov a všetci boli milí ľudia. Pri rozprávaní s nimi som si mohla zlepšovať svoju angličtinu. Veľa sme toho zažili a dalo mi to nové skúsenosti do života. Išla by som ešte raz.“

 • 1
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 2
 • 22
 • 23
 • 3
 • 4
 • 5
 • 7
 • 8
 • 9
 • fran1

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI