apr
24

EKO-TÝŽDEŇ, 3. deň: Zem – ovzdušie

Zem smileV priebehu jediného dňa sa každý z nás nadýchne až 20 000-krát. Priemerne človek spotrebuje viac ako 15 kg vzduchu, čo je niekoľkonásobne viac ako množstvo vody a potravín za rovnakú dobu. Každého z nás celkom iste zaujíma to, čo denne zjeme. Zaujímame sa aj o to, aký vzduch dýchame? Je ovzdušie, v ktorom sa pohybujeme čisté a zdraviu neškodné? Má kvalita vzduchu vplyv na naše zdravie?
Nad týmito otázkami sa zamýšľali žiaci našej Dvojky počas 3. dňa EKO týždňa. Rozhovorom, výrobou pomôcok, kreslením, obrázkami si pripomenuli vážnosť a dôležitosť čistého ovzdušia pre človeka. Starší žiaci sa zamerali na meranie kvality čistoty ovzdušia pomocou internetovej aplikácie, kde pozorovali kvalitu ovzdušia v rôznych mestách. Opäť sa žiaci dozvedeli niečo nové a už teraz sa tešia na zajtrajšok.


 • 1.C 1
 • 1.C
 • 1.D 1
 • 1.D 2
 • 1.D
 • 2.A 1
 • 2.A
 • 2.B 1
 • 2.B 3
 • 2.C 1
 • 2.C
 • 2.D 1
 • 2.D 2
 • 2.D 3
 • 2.D
 • 3.B 2
 • 3.B s
 • 3.C
 • 3.D 1
 • 3.D
 • 4. D
 • 4.A 1
 • 4.A
 • 4.B
 • 4.C 1
 • 4.C

 

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI