apr
25

EKO-TÝĎEŇ, 4. deň: ODPAD

robot miniAko tvoriť čo najmenej odpadu? Koľko odpadu je človek schopný za svoj život vytvoriť? Kde tento odpad končí a čo sa s ním deje? Koľko toho ešte naša planéta zvládne?
Aj takéto otázky si kládli žiaci počas štvrtého dňa EKO-TÝŽDŇA na Dvojke, ktorý bol venovaný problematike odpadu. Pripomenuli si, ako separujeme odpad, aké farby majú jednotlivé kontajnery a čo do nich patrí. Vyskúšali si, ako správne triediť odpad. Dozvedeli sa, ako sa odpad recykluje. V EKO-učebni v areáli školy zisťovali čas rozpadu jednotlivých predmetov a látok. A opäť strihali, lepili, kreslili, tvorili, čítali a riešili úlohy s ekologickou tematikou. Ale urobili niečo aj pre svoje okolie. Márne by ste dnes hľadali odpadky v okolí našej školy. Šikovné ruky našich detí sa postarali o to, aby sme žili v čistom prostredí a cítili sa tu dobre.

Ale čo je najdôležitejšie – deti sa učili chápať, že by sme mali tvoriť čo najmenej odpadu. Žijeme a spotrebúvame tak, ako keby naša planéta nemala hranice. Ale ona ich má. Čím skôr to pochopíme, tým bude väčšia šanca ju zachrániť. Začať musíme od seba...

 • 1000003116
 • 1000003117
 • 1000003119
 • 1000007511
 • 1000007513
 • 1000007514
 • 1000007516
 • 1000007517
 • 1000007622
 • 1000009881
 • 1000009887
 • 1000016018
 • 1000016026
 • 1000016035
 • 1000016039
 • 1000016046
 • 20240425_101618
 • 20240425_104010
 • 20240425_104624
 • 20240425_104859
 • 20240425_110138
 • IMG-d0f05eeb1f8ef60ac219560b54837e64-V
 • IMG_20240425_090354
 • IMG_20240425_110355
 • IMG_20240425_112138
 • IMG_20240425_131401
 • IMG_20240425_131456
 • IMG_20240425_134726
 • IMG_3044
 • IMG_8008
 • IMG_8020
 • IMG_8021

 

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI