apr
26

EKO-TÝŽDEŇ, 5. deň: Zem, ľudia vs. príroda

vcela miniKaždý z nás pozná prirovnanie usilovný ako včielka. Okrem iných aktivít bol posledný deň EKO týždňa na Dvojke venovaný hlavne tomuto malému, bzučivému hmyzu. Pásikavé robotnice opeľujú mnoho druhov plodín, ktoré sú potravou pre ľudí. Včielky odjakživa kraľujú zoznamu najdôležitejších živočíchov sveta a sú tmelom, ktorý drží prírodu pohromade. Mnoho zaujímavosti o ich živote sa žiaci dozvedeli na besede s pani vychovávateľkou Martinou Holpovou. Získali informácie o tom, ako si včielky v úli delia prácu, ako stavajú plasty, ako sa rozmnožujú, zbierajú nektár, produkujú med, strážia úľ, starajú o larvy, ..., Poznávali prácu včelárov, mali možnosť vidieť včelie produkty, ...ochutnali aj sladký medík.
Chráňme prírodu, ktorej súčasťou sú aj včielky, lebo bez ich opeľovania by bol ohrozený aj život človeka.

 • 1000007663
 • 1000016092
 • 1000016096
 • 1000016099
 • 1000016102
 • 1000016104
 • 1000016105
 • 1000016108 (1)
 • 20240426_102201
 • 20240426_103400
 • 20240426_104422
 • 20240426_104926
 • 20240426_111005
 • 20240426_111027
 • 20240426_111513
 • 20240426_111708
 • 20240426_111752
 • 20240426_112303
 • 20240426_112348
 • IMG_20240426_091108
 • IMG_20240426_092257
 • IMG_20240426_105848
 • IMG_20240426_111427 (1)
 • IMG_20240426_111636 (1)
 • IMG_2890
 • IMG_2891
 • IMG_8030
 • IMG_8031
 • IMG_8033
 • IMG_8034
 • IMG_8035
 • IMG_8036
 • IMG_8039
 • IMG_8040
 • IMG_8042
 • IMG_8043
 • IMG_8044
 • IMG_8046
 • IMG_8047
 • IMG_8050
 • IMG_8054
 • IMG_8055
 • IMG_8056
 • IMG_8057
 • IMG_8058
 • IMG_8059
 • IMG_8060

 

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI