apr
27

Slávik Slovenska 2024

slavik miniŠkolské kolo súťaže v speve ľudových piesní Slávik Slovenska je za nami. Vo štvrtok 25. 4. 2024 sa opäť po roku našou školou ozýval spev krásnych „slávičích“ hláskov. Svoj spevácky talent predviedli v dvoch súťažných piesňach mladší i starší speváci. Keďže ich výkony boli výborné, porota mala ťažkú prácu, aby vybrala tých najlepších. O víťazoch v jednotlivých kategóriách rozhodla takto:


I. kategória (1. – 3. roční
k)

1. miesto: Pavol Zajíc, III. D
2. miesto: Hana Majerníková, III. B
3. miesto: Sabína Krajčovičová, IV. D
Čestné uznanie: Laura Vagaská, I. D

II. kategória (4. – 6. ročník)
1. miesto: Diana Krajčovičová, IV. C
2. miesto: Hana Vancáková, IV. D
3. miesto: Šarlota Lipkošová, IV. C a Alexandra Mačejovská, VI. C
Čestné uznanie: Katarína Venglovičová, VI. B

II. kategória (7. – 9. ročník)
1. miesto: Beáta Dudová, VII. C
2. miesto: Katarína Zajícová, VIII. C
3. miesto: Elizabeth Čurilová, VIII. A
Víťazi jednotlivých kategórií budú našu školu reprezentovať v okresnom kole. Držíme im palce!

 • 00
 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36

 

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI