Výberové konanie

jún
04

Školská športová olympiáda

beh miniPondelok na Dvojke ožil školský areál. 3. júna sme školskou športovou olympiádou oslávili MDD. Svojím vystúpením ju otvorili naše mažoretky a počas znenia športovej hymny sme vztýčili olympijskú vlajku. Nasledoval príhovor pána riaditeľa, ktorý nás povzbudil a poprial súťažiacim veľa úspechov v disciplínach, ktoré na nás čakali. Počasie nám prialo, a tak sme sa doslova zapotili všetci. Ako inak lepšie utužiť triedne kolektívy, ak nie tímovou hrou a súťažou? Všetky triedy „ťahali za jeden povraz“ a snažili sa vybojovať pre svoju triedu čo najlepší výsledok v disciplínach - beh, vybíjaná, prehadzovaná, futbal a basketbal.
Bojovnosť veru žiadnemu z tímov nechýbala, čoho dôkazom boli tesné bodové rozdiely. V závere olympiády si najlepšie tímy v rámci ročníkov prebrali diplomy a medaily. Sme veľmi radi, že sme tento prvý júnový pondelok mohli prežiť spolu v našom športovom areáli a nabrať tak sily do záverečných dní školského roka.

 • 1
 • 10
 • 10_1
 • 11
 • 11_1
 • 12
 • 12_1
 • 13
 • 13_1
 • 14
 • 14_1
 • 15
 • 15_1
 • 16
 • 16_1
 • 17
 • 17_1
 • 18
 • 18_1
 • 19
 • 19_1
 • 1_1
 • 2
 • 20
 • 20240603_081927
 • 20240603_085909
 • 20240603_092030
 • 20240603_102324
 • 20_1
 • 21
 • 21_1
 • 22
 • 22_1
 • 23
 • 23_1
 • 24
 • 24_1
 • 25
 • 25_1
 • 26
 • 26_1
 • 27
 • 27_1
 • 28
 • 28_1
 • 29
 • 29_1
 • 2_1
 • 3
 • 30
 • 30_1
 • 31
 • 31_1
 • 32
 • 32_1
 • 33
 • 33_1
 • 34
 • 34_1
 • 35
 • 35_1
 • 36
 • 36_1
 • 37
 • 37_1
 • 38
 • 38_1
 • 39
 • 39_1
 • 3_1
 • 4
 • 4_1
 • 5
 • 5_1
 • 6
 • 6_1
 • 7
 • 7_1
 • 8
 • 8_1
 • 9
 • 9_1
 • DSC_0130
 • DSC_0134
 • DSC_0152
 • DSC_0154
 • DSC_0168
 • DSC_0181
 • DSC_0194
 • IMG_0128
 • IMG_0140
 • IMG_0213
 • IMG_0265
 • IMG_8811
 • IMG_8813
 • IMG_8816
 • IMG_8819
 • IMG_8821
 • IMG_8823

 

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI