Výberové konanie

jún
09

Cyklo2 slávnostne otvorené

bikeSlávnostnú bodku za ďalším úspešným projektom ZŠ Sídlisko II – Cykloprístrešky a cyklostojany na DVOJKE – máme úspešne za sebou. Prestrihnutím pásky 3. júna a prianím vždy plného využitia cykloprístreškov v príhovoroch sme za účasti významných predstaviteľov mesta hostili p. Štefana Pčolu, cyklotrialovú legendu, majstra sveta a trinásťnásobného majstra Slovenska v cyklotriale, ktorého exhibičnú šou sme vzápätí mohli všetci vidieť a obdivovať.
V rámci CYKLOvýzvy „ŠKOLY 2021“ o poskytnutie dotácie na podporu rozvoja cyklistickej infraštruktúry bol na Ministerstve dopravy a výstavby SR schválený náš projekt v plnej výške 30.000 €. Na jeho dofinancovaní participovalo Mesto Vranov nad Topľou a ZŠ Sídlisko II, pretože okrem vybudovania cykloprístreškov sme komplexne upravili aj okolie Cyklo2. 70 odstavných miest pre bicykle v areáli školy budú slúžiť nielen žiakom, zamestnancom, ale aj ďalším návštevníkom našej školy, ktorými, veríme, znížime podiel automobilovej prepravy osôb v okolí našej Dvojky.

 • DSC_0171
 • DSC_0181
 • DSC_0183
 • DSC_0194
 • DSC_0198
 • DSC_0215
 • DSC_0218
 • DSC_0227
 • DSC_0231
 • DSC_0237
 • DSC_0254
 • DSC_0268

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI