okt
25

Deň jabĺk

Deň jabĺkV závere Týždňa proti rakovine, v piatok 25. októbra 2013, sa uskutočnil už po 15-tykrát i tradičný Deň jabĺk. Aj keď sa tohto roku jabĺk veľa neurodilo, naša škola sa nimi zaplnila. Učitelia a vychovávatelia spoločne žiakom  prostredníctvom jablka - symbolu zdravia a zdravej výživy - približovali potrebu a význam dôležitosti prevencie. Chodby sa premenili na krásnu  výstavnú sieň jabĺk všetkých druhov – maľovaných, vystrihovaných, v rôznych kreáciách, zoskupeniach – v košoch, na stromoch, v košíkoch...

V prváckych triedach to jabĺčkami voňalo – keď si na nich pochutnávali – každé chutilo inak.  Do oslavy jabĺčka sa zapojili aj rodičia – deti doniesli koláčiky – jablčníky, džúsy, výživy... V závere si spoločne zaspievali pesničku, ktorú sa pri príležitosti tohto dňa naučili - Bolo raz jabĺčko krásne.

 • den_jablk_001
 • den_jablk_002
 • den_jablk_003
 • den_jablk_004
 • den_jablk_005
 • den_jablk_006
 • den_jablk_007
 • den_jablk_008
 • den_jablk_009
 • den_jablk_010
 • den_jablk_011
 • den_jablk_012
 • den_jablk_013
 • den_jablk_014
 • den_jablk_015
 • den_jablk_016
 • den_jablk_017
 • den_jablk_018
 • den_jablk_019
 • den_jablk_020
 • den_jablk_021
 • den_jablk_022
 • den_jablk_023
 • den_jablk_024
 • den_jablk_025
 • den_jablk_026
 • den_jablk_027
 • den_jablk_028
 • den_jablk_029
 • den_jablk_030
 • den_jablk_031
 • den_jablk_032
 • den_jablk_033
 • den_jablk_034
 • den_jablk_035
 • den_jablk_036
 • den_jablk_037
 • den_jablk_038
 • den_jablk_039

Aj druháci si triedy vyzdobili jabĺčkami  rôznych druhov, tie ozajstné  si v prvom rade vychutnali, z papierových si urobili výstavku. Popri zhotovovaní pyramídy zdravia si zaspievali, zahrali scénku o jabĺčkach a takto netradične sa o zdraví aj veľa dozvedeli.

 • den_jablk_040
 • den_jablk_041
 • den_jablk_042
 • den_jablk_043
 • den_jablk_044
 • den_jablk_045
 • den_jablk_046
 • den_jablk_047
 • den_jablk_048
 • den_jablk_049
 • den_jablk_050
 • den_jablk_051
 • den_jablk_052
 • den_jablk_053
 • den_jablk_054
 • den_jablk_055
 • den_jablk_056
 • den_jablk_057
 • den_jablk_058
 • den_jablk_059
 • den_jablk_060
 • den_jablk_061

Tretiaci sa formou zážitkového vyučovania učili chápať význam zdravého životného štýlu. Na besede s názvom Ži zdravo sa dozvedeli, ako dodržiavať správnu životosprávu, ako sa starať o svoje zdravie a čo nášmu telu škodí. Svoje vedomosti a skúsenosti si overili pri tvorbe plagátu o zdravom a nezdravom životnom štýle. Potom nasledovali rôzne „jabĺčkové“ aktivity - výstava ovocia a zeleniny, výroba zaujímavých jabĺk z papiera, ochutnávka jabĺk a výrobkov z nich, tvorba básničiek a krátkych textov o jabĺčkach a o zdraví. Nakoniec Deň jabĺk zakončili brigádou pri upratovaní okolia školy, a tak urobili niečo pre životné prostredie i pre svoje zdravie.

 • den_jablk_062
 • den_jablk_063
 • den_jablk_064
 • den_jablk_065
 • den_jablk_066
 • den_jablk_067
 • den_jablk_068
 • den_jablk_069
 • den_jablk_070
 • den_jablk_071
 • den_jablk_072
 • den_jablk_073
 • den_jablk_074
 • den_jablk_075

Aj štvrtáci si pripomenuli dôležitosť zdravia a jeho ochrany:  počas tohto dňa  sladkosti nahradili jablkami. Krásne exponáty jabĺk si vystavili, ale ich aj ochutnali. Výborne chutila aj  pravá jablková šťava. O jabĺčkach si zaspievali, zarecitovali, riešili zábavné úlohy. Vytvorili plagát o dôležitosti správnej výživy a zdravom životnom štýle.

 • den_jablk_076
 • den_jablk_077
 • den_jablk_078
 • den_jablk_079
 • den_jablk_080
 • den_jablk_081
 • den_jablk_082
 • den_jablk_083
 • den_jablk_084
 • den_jablk_085

Rovnako ako mladší, aj žiaci druhého stupňa prijali výzvu zapojiť sa do aktivít organizovaných pri príležitosti Dňa jabĺk. V rámci vyučovania tak mali  možnosť  uplatniť svoju  tvorivosť a nápaditosť  v rôznych činnostiach  – kreslili a maľovali jabĺčka, vytvárali jablkové mozaiky, vyrábali dekoračné predmety, ktoré v priestoroch školy umiestnili na obdiv pre ostatných spolužiakov. Oboznámili sa s množstvom odrôd tohto ovocia, pripomenuli si jedlá i nápoje, ktoré sa z neho dajú pripraviť. Zbierali jabĺčkové recepty, ktoré budú neskôr publikované v školskom časopise.

V každej triede si pripravili pravé jablčné hody a na fotografiách z tejto vydarenej akcie vidieť, že jabĺčka chutili naozaj všetkým.

Všetky aktivity žiakov sú zdokumentované aj na fotografiách, aby všetkým pripomínali čarovnú atmosféru "jabĺčkovej" jesene.

Nápadov bolo neúrekom, stačili by aj na tri „ jablkové“ dni. Opäť sme sa presvedčili , že pripravovať pre žiakov zaujímavé dni  sa oplatí. Utužili sme vzťahy medzi žiakmi, rozšírili ich poznatky a hlavne sme znovu prežili v škole chvíle plné radosti.

Spokojnosť a usmiate tváre všetkých zúčastnených prezrádzali, že podobnú akciu si škola určite zopakuje.

 • den_jablk_086
 • den_jablk_087
 • den_jablk_088
 • den_jablk_089
 • den_jablk_090
 • den_jablk_091
 • den_jablk_092
 • den_jablk_093
 • den_jablk_094
 • den_jablk_095
 • den_jablk_096
 • den_jablk_097
 • den_jablk_098
 • den_jablk_099
 • den_jablk_100
 • den_jablk_101
 • den_jablk_102
 • den_jablk_103
 • den_jablk_104
 • den_jablk_105
 • den_jablk_106
 • den_jablk_107
 • den_jablk_108
 • den_jablk_109
 • den_jablk_110
 • den_jablk_111
 • den_jablk_112
 • den_jablk_113
 • den_jablk_114
 • den_jablk_115
 • den_jablk_116

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI