dec
09

Mikulášsky turnaj loptových hier

lopty miniÚvodné decembrové dni sa na našej škole niesli v znamení športu. Do Mikulášskeho turnaja loptových hier sa od 3. do 9. decembra zapojili dievčatá a chlapci zo všetkých tried druhého stupňa. Žiaci 5. a 6. ročníka si svoje sily zmerali vo vybíjanej s hracím časom 2x5 minút, kde víťaza určil pomer vybitých žiakov. Najúspešnejšie boli družstvá z V.C a VI. D triedy. Ich víťazstvá sa však nerodili ľahko, pretože ich súperi sa takisto snažili zo všetkých síl. V piatok 6. decembra turnaj pokračoval volejbalovými zápasmi ôsmakov a deviatakov, ktorí vytvorili zmiešané družstvá pomenované podľa svojich kapitánov. Jednotlivé zápasy sa hrali na dva 10 - minútové polčasy s výmenou strán. Víťazmi sa stali Mikulovci, ktorí vyhrali vo všetkých troch stretnutiach.

Turnaj ukončili v pondelok 9. decembra žiaci siedmeho ročníka, ktorí súťažili v basketbale hranom na dva 10 - minútové polčasy. Z víťazstva sa napokon tešilo družstvo VII. C. Na turnaji, plnom radostných i smutných emócii, sa ako diváci zúčastnili aj nehrajúci žiaci, ktorí si za svoje neúnavné povzbudzovanie zaslúžia pochvalu. Všetky zúčastnené tímy, boli za svoje obetavé výkony patrične odmenené. Fotogalériu turnaja a výsledkovú časť si môžete pozrieť nižšie.

Vybíjaná 5. ročník: 
1. miesto: V. C
2. miesto: V. B 
3. miesto: V. D
4. miesto: V. A

Vybíjaná 6. ročník:
1. miesto: VI. D
2. miesto: VI. C
3. miesto: VI. A
4. miesto: VI. B

Basketbal 7. ročník:
1. miesto: VII. C
2. miesto: VII. B
3. miesto: VII. A

Volejbal 8. a 9. ročník:
1. miesto: Mikulovci
2. miesto: Mičkovci
3. miesto: Baranovci
4. miesto: Bérešovci

 • dsc_0101
 • dsc_0103
 • dsc_0120
 • dsc_0123
 • dsc_0126
 • dsc_0130
 • dsc_0132
 • dsc_0139
 • dsc_0143
 • dsc_0174
 • dsc_0189
 • dsc_0194
 • dsc_0195
 • dsc_0197
 • img_5157
 • img_5222
 • img_5226
 • img_5228
 • img_5231
 • img_5233
 • img_5255
 • img_5266
 • img_5269
 • img_5270
 • img_5273
 • img_5275
 • img_5277

 

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje projekt

Elekronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Od novembra 2013 sa začal realizovať národný projekt „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva“ pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom. Je financovaný z prostriedkov Európskej únie v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti.

Viac info...

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje dopytovo - orientovaný projekt

Od fundamentálnej gramotnosti až k informatickej spoločnosti a konkurencieschopnosti

ITMS kód projektu: 26110130384
Operačný program:  2610003 OP Vzdelávanie
Prioritná os 1 - Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú
Kód výzvy: OPV-2011/1.1/06-SORO

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Viac info...

Projekt E-learning – škola budúcnosti v závere

Dňom 31.10.2011 sme projekt E-learning- škola budúcnosti ukončili. Realizovať sme ho začali v októbri 2009.

Viac info...