dec
06

Mikulášske stretnutie s Valentínom Šefčíkom

sefcik miniDňa 6.12. žiaci 1.D a 4. oddelenia ŠKD strávili poobedie v útulnom prostredí Hornozemplínskej knižnice, kde na nich čakalo príjemné prekvapenie - Mikulášske stretnutie s Valentínom Šefčíkom. Tento úžasný spisovateľ prezlečený za Mikuláša deťom predstavil svoje štyri dcéry – svoje štyri knihy. Tiež nám prezradil niekoľko tajomstiev, o.i. v akej polohe sa mu najlepšie píše. No a ako správny Mikuláš nezabudol deti potešiť sladkou odmenou.
Ďakujeme za príjemne strávený čas.

  • img-1764
  • img-1765
  • img-1767
  • img-1768
  • img-1769
  • img-1770
  • img-1777
  • img-1780
  • img-1781
  • img-1782

 

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje projekt

Elekronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Od novembra 2013 sa začal realizovať národný projekt „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva“ pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom. Je financovaný z prostriedkov Európskej únie v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti.

Viac info...

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje dopytovo - orientovaný projekt

Od fundamentálnej gramotnosti až k informatickej spoločnosti a konkurencieschopnosti

ITMS kód projektu: 26110130384
Operačný program:  2610003 OP Vzdelávanie
Prioritná os 1 - Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú
Kód výzvy: OPV-2011/1.1/06-SORO

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Viac info...

Projekt E-learning – škola budúcnosti v závere

Dňom 31.10.2011 sme projekt E-learning- škola budúcnosti ukončili. Realizovať sme ho začali v októbri 2009.

Viac info...