dec
18

Vianočná akadémia

va miniVôňa ihličia, koláčikov, radosť a očakávanie v detských očkách - to všetko patrí k Vianociam, najkrajším sviatkom v roku.
K predvianočnej atmosfére v našej škole neodmysliteľne patrí vianočná akadémia. Poznáte rozprávku Karla Čapka O Vianociach, ktoré nechceli prísť? Čosi podobné sa udialo aj 18. decembra 2019 na vianočnom predstavení v školskej telocvični, keď sa Vianoce rozhodli, že pre detskú a ľudskú zlobu, ľahostajnosť a zlomyseľnosť neprídu. Našťastie Hviezdička s malými pomocníkmi - vianočnými škriatkami, našli takmer 300 šikovných a talentovaných detí, ktoré spolu so svojimi pedagógmi poskladali pestrú mozaiku piesní, tancov, rozprávok i vianočných želaní a dokázali, že si Vianoce naozaj zaslúžia.

Každý deň budú vraj Vianoce... Tónmi tejto záverečnej vianočnej piesne sme vyjadrili želanie, aby čarovná vianočná atmosféra sviatkov lásky, pokoja a rodinnej pohody vládla nielen počas týchto sviatočných chvíľ.

 • dsc_0002
 • dsc_0005
 • dsc_0015
 • dsc_0026
 • dsc_0037
 • dsc_0038
 • dsc_0039
 • dsc_0042
 • dsc_0050
 • dsc_0056
 • dsc_0062
 • dsc_0063
 • dsc_0066
 • dsc_0068
 • dsc_0071
 • dsc_0077
 • dsc_0088
 • dsc_0097
 • dsc_0104
 • dsc_0107
 • dsc_0110
 • dsc_0113
 • dsc_0116
 • dsc_0121
 • dsc_0122
 • dsc_0125
 • dsc_0135
 • dsc_0142
 • dsc_0148
 • dsc_0149
 • dsc_0152
 • dsc_0157
 • dsc_0163
 • dsc_0170
 • dsc_0177
 • dsc_0181
 • dsc_0185
 • dsc_0188
 • dsc_0193
 • dsc_0194
 • dsc_0203
 • dsc_0209
 • dsc_0213
 • dsc_0232
 • dsc_0234
 • dsc_0241
 • dsc_0247
 • dsc_0248
 • dsc_0251
 • dsc_0253
 • dsc_0257
 • dsc_0258
 • dsc_0259
 • dsc_0260
 • dsc_0262
 • dsc_0263
 • dsc_0271
 • dsc_0273
 • dsc_0279
 • dsc_0282
 • dsc_0284
 • dsc_0292
 • dsc_0294
 • dsc_0296
 • dsc_0298
 • dsc_0300
 • dsc_0303
 • dsc_0307
 • dsc_0312
 • dsc_0316
 • dsc_0323
 • dsc_0327
 • dsc_0334
 • dsc_0339
 • dsc_0342
 • dsc_0346
 • dsc_0350
 • dsc_0351
 • dsc_0355
 • dsc_0358
 • dsc_0364
 • dsc_0366
 • dsc_0368
 • dsc_0370
 • dsc_0372
 • dsc_0375

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje projekt

Elekronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Od novembra 2013 sa začal realizovať národný projekt „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva“ pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom. Je financovaný z prostriedkov Európskej únie v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti.

Viac info...

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje dopytovo - orientovaný projekt

Od fundamentálnej gramotnosti až k informatickej spoločnosti a konkurencieschopnosti

ITMS kód projektu: 26110130384
Operačný program:  2610003 OP Vzdelávanie
Prioritná os 1 - Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú
Kód výzvy: OPV-2011/1.1/06-SORO

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Viac info...

Projekt E-learning – škola budúcnosti v závere

Dňom 31.10.2011 sme projekt E-learning- škola budúcnosti ukončili. Realizovať sme ho začali v októbri 2009.

Viac info...